Prima pagina
Formulare on-line
Informatii de interes public
Impozite si Taxe locale
Impozite si Taxe locale
Somatii
Notificari
Publicatie de vanzare
Consiliul local
Componenta
Comisii de specialitate
Regulamentul de organizare
Proiecte de hotarari
Hotarari
Sedinte Consiliul Local
Rapoarte de activitate CL
Dispozitii
Declaratii de avere
Primaria
Dispozitii primar
Conducerea
Regulament de organizare
Organigrama
Directii si servicii
Declaratii de avere
Audiente
Anunturi
Licitatii
Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanelor

Evidenta Persoanelor

Politia Locala

Cimitirul ETERNITATEA

ZOOLAND TEC SRL
Municipiul Tecuci

Galerie foto
Oportunitati de afaceri
Turism
Institutii de cultura
Institutii de invatamant
Unitati sanitare
Prezentare
Istoric
Institutia Arhitect Sef
Urbanism
Situatii de Urgenta
Situatii de Urgenta
Buget-Finante
Buget-Finante
Programe investitii
Programe investitii
Legislatie
Legislatie
Alegeri locale 2012
Alegeri locale iunie 2012
Presa
Comunicate de presa
Organizare
Impozite si taxe locale
Control comercial
Ajutor social
Evidenta persoanelor
Institutia Arhitect Sef:    S.P. Situatii de Urgenta
Investitii
Registrul Agricol
Autoritate tutelara
Audit public intern
Fonduri europene
Asociatii proprietari
Administarea domeniului public si privat
Avizare Monitorizare Servicii Publice
Contact
TELEFOANE UTILE

EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI : 0236817444

STAREA CIVILA : 0236820561;0236820562

POLITIA LOCALA DISPECERAT: 0236814795

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA : 0236820052

SERVICIUL PIETE OBOR : 0236816625

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE ECOTEC: 0236820312

SPITALUL MUNICIPAL: 0236812440

BIBLIOTECA MUNICIPALA STEFAN PETICA: 0236820365

MUZEUL MIXT TECUCI: 0236811672

CASA DE CULTURA TECUCI: 0236820449

TELVERDE ECOTEC : 0 800 832 824

ADRESA PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI :Str. 1 Decembrie 1918 nr. 66 Tecuci, jud. Galati, Zip: 805300
Telefon centrala: 0372364111
Telefon secretariat: 0372364177
Fax: 0236/816054
Ofiter de serviciu:
registratura@municipiultecuci.ro
cabinetprimar@municipiultecuci.ro primar@municipiultecuci.ro
 
Adresa : Strada 1 Decembrie 1918 Nr.66 Tecuci cod: 805300 ; telefon : centrala : 0372364111 , secretariat : 0372364177 fax: 0236816054 email : registratura@municipiultecuci.ro ; cabinetprimar@municipiultecuci.ro ; primar@municipiultecuci.ro ;- tel verde : 0 800 800 111 ; fax situatii de urgenta : 0236811987Bun venit!

Calatorule de oriunde, primeste te rog, aceasta carte de vizita a Municipiului Tecuci, la inceputul mileniului trei, ca pe o provocare de cunoastere si de reflectie, ca pe un raspuns la necesitatea rezolvarii problemelor cu care se confrunta comunitatea noastra.
Trebuie sa fim cu totii constienti ca miscandu-ne in spatiu si timp, acoperim cu prezenta noastra suprafete mai mici sau mai mari de pamant, umanitate, cultura, cunoastere, ca ne aflam pe un drum ale carui rezultate vor aparea in timp, doar ca rezultat al actiunilor noastre comune, convergente.
-Anunturi, Comunicate si Evenimente recente >

ANUNT - Va informam ca incepand cu luna ianuarie 2015 informatii actualizate de interes public gasiti si pe platforma municipiultecuci.com , accesand acest link

Ne gasiti si pe Facebook la adresa https://ro-ro.facebook.com/people/Municipiul-Tecuci/100009143941110

07.08.2015 - Anunt - UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs in vederea ocuparii unor functii publice vacante

U.A.T Municipiul Tecuci organizeaza concurs in perioada 08.09.2015 orele 10 proba scrisa si 10.09.2015 orele 11 interviu , in vederea ocuparii unor functii publice vacante in structura organizatorica a institutiei

24.02.2015 - Dezbatere publica - STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A MUNICIPIULUI TECUCI PENTRU PERIOADA 2014-2020

U.A.T Municipiul Tecuci se afla in faza finala a elaborarii „Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Tecuci pentru perioada 2014-2020’’, document de planificare strategică, care stabilește nevoile de dezvoltare și investițiile prioritare de la nivelul comunității pentru perioada 2014-2020.
În acest context, U.A.T. Municipiul Tecuci lanseaza spre consultare publica a cetatenilor ,,Strategia de dezvoltare locala a municipiului Tecuci pentru perioada 2014-2020’’ in versiunea revizuita in urma concluziilor si recomandarilor desprinse in cadrul celor 3 grupuri de lucru organizate, la sediul Primariei Tecuci, in intervalul 28 - 29 ianuarie 2015, respectiv: ,,Mediu, infrastructura si dezvoltare urbana”, ,,Dezvoltare economică’’ si ,, Educație, sănătate și incluziune socială’’ .
Strategia va ramane postata pe site in vederea consultarii publice, conform metodologiei de realizare a documentelor de planificare strategica de la nivelul comunitatilor locale. In intervalul 25.02.2015-12.03.2015 , asteptam de la dumneavoastra - în calitate de beneficiari ai acestei strategii, eventualele sugestii si recomandari privind continutul strategiei, atat in scris la sediul U.A.T. Municipiului Tecuci cat si electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro (In atentia Biroului Fonduri Europene) , aportul dumneavoastra fiind esential pentru finalizarea acestui document programatic.Va multumim!

24.02.2015 - STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A MUNICIPIULUI TECUCI PENTRU PERIOADA 2014-2020

24.02.2015 - Lista proiectelor Strategiei de dezvoltare a MUNICIPIULUI TECUCI pentru perioada 2014-2020

12.02.2015 - Proces verbal al Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat, locuinte de necesitate , precum si a celor construiteprin ANL .

29.01.2015 - Proiec de hotarare privind completarea anexelor nr.l si nr.2 la HCL nr.271/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015.

29.01.2015 -In conformitate cu prevederile art.6 ,alin. 1 din Legea nr.52 12003 privind transparenta decizitionala in administratia publica locala .Primaria Municipiului Tecuci supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ : -Proiect de hotarare privind completarea anexelor nr.l si nr.2 la HCL nr. 271/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015. Proiectul poate fi studiat la sediul Primarie Municipiului Tecuci in cadrul B.U.I.E.S.PF/P.J ,cam 25, parter,cat si pe internet la adresa www.municipiultecuci.ro . Dezbaterea va avea loc in Sala de Sedinte a Primariei Municipiului Tecuci in data de 17.02.2015 ,orele 10,00. Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depusela sediul Primarie Municipiului Tecuci in cadrul B.U.l.E.S. / PF IP.J ,cam .25,transmise la nr.de fax 0236816054 sau in format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro ,pana la data de 16.02.2015. Materialele transmise vor purta mentiunea "Recomandare la proiect de act nonnative" .

29.01.2015 - Anexa nr 5 .

29.01.2015 - Anexa taxe speciale .

15.01.2015 - Societatea Cimitirul Eternitatea SRL Tecuci , organizeaza licitatie publica cu plic inchis , privind vanzarea lucrarii funerare aflate in incinta cimitirului , zona A , parcela 7 ,randul 13 , locul 1 , cu pretul de pornire de 5731 Ron .

14.01.2015 - Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu organizeaza concurs in data de 16.03.2015 pentru o norma ingrijitor .

05.01.2015 -Hotararea nr.274 din 29.12.2014 privind modificarea Regulamentului de stabilire si incasare a taxei de habitat datorata de agentii economici din municipiul Tecuci , aprobat prin HCL nr.38 din 2013. .

05.01.2015 -Hotararea nr.271 din 29.12.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2015 .

05.01.2015 -Hotararea nr.264 din 29.12.2014 privind aprobarea planului local de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Tecuci in anul 2015.

05.01.2015 -Hotararea nr.263 din 29.12.2014 privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce urmeaza a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social in conditiile Legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare .

05.01.2015 -Hotararea nr.259 din 29.12.2014 privind aprobarea regulamentului de adoptare a taxelor speciale .

05.01.2015 -Hotararea nr.258 din 29.12.2014 privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta altele decat cele stabilite de art 28 din Legea 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare .

29.12.2014 -Hotararea nr.265 din 29.12.2014 privind aprobarea listei solicitatntilor care au acces la locuinte pentru tineri , destinate inchirierii si ordinea de repartizare a locuintelor ramase vacante .

19.12.2014 -Raportul final la concursul de ocupare a postului vacant pentru functia contractuala Consilier IA Biroul Fonduri Europene in cadrul U.A.T.- Municipiul Tecuci .

19.12.2014 -Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant pentru functia contractuala Consilier IA Biroul Fonduri Europene in cadrul U.A.T.- Municipiul Tecuci .

17.12.2014 -Raportul final al concursului de ocupare a postului vacant pentru functia de executie Referent de specialitate superior Compartimentul Dezvoltare Urbana in cadrul U.A.T.- Municipiul Tecuci .

17.12.2014 -Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant pentru functia de executie Referent de specialitate superior Compartimentul Dezvoltare Urbana in cadrul U.A.T.- Municipiul Tecuci .

17.12.2014 - Anunt inregistrare ACA Galati - avizare si atestare pentru sectorul apicol .

11.12.2014 -Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unui post vacant organizat pentru functia publica de executie referent de specialitate superior in cadrul U.A.T.- Municipiul Tecuci .

10.12.2014 - Hotararea nr.233 din 08.12.2014 privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri , destinate inchirierii si ordinea de repartizare a locuintelor ramase .

09.12.2014 - Primaria Municipiului Tecuci, anunta publicul interesat ca documentatia de urbanism, faza P.U.Z. pentru investitia CLADIRE DE BIROURI SI HALA DE PRODUCTIE, Tecuci, T85 , P319169/4 urmeaza a fi aprobata de catre Consiliul Local Tecuci in 10 de Zile de la publicarea prezentului anunt. Documentatia poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Tecuci cat si pe site-ul U.A.T. Tecuci incepand cu data de 10.12.2014. Documentatiile de urbanism sunt obligatorii pentru astfel de investitii care se executa in intravilan. Documentatia contine avizele solicitate prin certificatul de urbanism favorabile sau conditionate. Propunerile si sugestiile vor fi consemnate in scris la sediul Primariei Municipiului Tecuci, Directia Arhitect Sef pana pe data 20.12.2014.

04.12.2014 - Scoala Gimnaziala Iorgu Iordan Tecuci organizeaza concurs in data de 29.01.2015 ora 09.00 ,pentru ocuparea postului de secretar , studii superioare de lunga durata , jumatate norma .

03.12.2014 - Liceul tehnologic ELENA CARAGIANI organizeaza concurs pentru ocuparea postului de laborant , studii medii, 0,5 norma , perioada nedeterminata .

03.12.2014 - Liceul tehnologic ELENA CARAGIANI organizeaza concurs pentru ocuparea postului de secretar , 1 norma , perioada nedeterminata .

03.12.2014 - Colegiul National CALISTRAT HOGAS Tecuci organizeaza concurs in data de 29 ian 2015 pentru ocuparea postului de secretar studii superioare de lunga durata 1 norma , perioada nedeterminata .

03.12.2014 - Liceul tehnologic OVIDIU CALEDONIU Tecuci organizeaza concurs in data de 19.01.2015 , pentru 1 norma informatician gradatia II , studii superioare .

02.12.2014 - Raportul final al concursului pentru functia contractuala Consilier IA Biroul Fonduri Europene in cadrul U.A.T.- Municipiul Tecuci .

28.11.2014 - Situatia dosarelor pentru LOCUINTE ANL .

27.11.2014 - ANUNT - Avand in vedere termenul de finalizare a locuintelor destinate inchirierii pentru tineri, au fost inaintate adrese catre toti solicitantii de locuinte construite prin intermediul ANL in vederea actualizarii dosarelor cu situatia la zi. Precizam ca nedepunerea documentelor respective in termen de 5 zile va duce la neincluderea pe lista de repartitii.

26.11.2014 - Scoala Gimnaziala Iorgu Iordan organizeaza concurs in data de 23.01.2015 , ora 10.00 pentru ocuparea postului de bibliotecar scolar , cu studii medii , norma intreaga .

25.11.2014 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unui post vacant organizat pentru functia contractuala Consilier IA la Biroul Fonduri Europene in cadrul U.A.T.- Municipiul Tecuci .

24.11.2014 - Rezultatul final la examenul de ocupare a unui post vacant organizat pentru functia de conducere de Sef Birou Fonduri Europene in cadrul U.A.T.- Municipiul Tecuci .

24.11.2014 - Rezultatul final la examenul de ocupare a unui post vacant organizat pentru functia de conducere de Sef Birou Monitorizare Situatii de Urgenta in cadrul U.A.T.- Municipiul Tecuci .

21.11.2014 - Taxe si tarife pentru serviciile prestate populatiei si agentilor economici de Piete Prest Tec SRL incepand cu data de 01.01.2015 .

18.11.2014 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul/concursul de ocupare a unui post vacant organizat pentru functia de conducere de Sef Birou Fonduri Europene in cadrul U.A.T.- Municipiul Tecuci .

18.11.2014 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul/concursul de ocupare a unui post vacant organizat pentru functia de conducere de Sef Birou Monitorizare Situatii de Urgenta in cadrul U.A.T.- Municipiul Tecuci .

17.11.2014 - ANUNT - U.A.T. Municipiul Tecuci,organizeaza concurs in perioada : 17.12.2014,orele 10,00- proba scrisa si 19.12.2014,orele 11,00- interviul ,in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante in structura organizatorica a UAT Municipiul Tecuci ,respectiv :
-functia publica de referent de specialitate ,grad professional superior- Compartiment Dezvoltare urbana din cadrul Directiei Arhitect Sef;
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.
- studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 9 ani;
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea a - III - a (17.11.2014) la Compartimentul gestiune resurse umane si functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul UAT Municipiul Tecuci, Compartimentul gestiune resurse umane si functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

13.11.2014 - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor aduce la cunostinta locuitorilor municipiului Tecuci ca in zilele de 15 noiembrie 2014 si 16 noiembrie 2014, la sediul serviciului va functiona ghiseul pentru informatii si eliberari carti de identitate dupa urmatorul program:
- 15.11.2014 orele 08.00 - 16.00
- 16.11.2014 orele 08.00 - 21.00 .

12.11.2014 - ANUNT - privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Casei de Cutura Tecuci in gradul imedial superior celui detinut, in data de 12 decembrie 2014 .

12.11.2014 - Raportul final la examenul de ocupare a posturilor vacante organizat pentru functia de executie consilier superior - Compartimentul Gestiunea Resurselor Umane si a Functiilor Publice , pentru functia de executie consilier superior - Compartimentul Financiar - Contabil si pentru pentru functia de executie consilier superior - Compartiment Monitorizarea Asociatiilor de Proprietari in cadrul U.A.T.- Municipiul Tecuci

12.11.2014 - Rezultatul probei scrise la examenul / concursul de ocupare a unui post vacant organizat pentru functia de executie consilier superior - Compartimentul Gestiunea Resurselor Umane si a Functiilor Publice in cadrul U.A.T.- Municipiul Tecuci

12.11.2014 - Rezultatul probei scrise la examenul / concursul de ocupare a unui post vacant organizat pentru functia de executie consilier superior - Compartimentul Financiar - Contabil in cadrul U.A.T.- Municipiul Tecuci

12.11.2014 - Rezultatul probei scrise la examenul / concursul de ocupare a unui post vacant organizat pentru pentru functia de executie consilier superior - Compartiment Monitorizarea Asociatiilor de Proprietari in cadrul U.A.T.- Municipiul Tecuci

10.11.2014 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul / concursul de ocupare a unui post vacant organizat pentru functia de executie consilier superior - Compartimentul Gestiunea Resurselor Umane si a Functiilor Publice in cadrul U.A.T.- Municipiul Tecuci

10.11.2014 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul / concursul de ocupare a unui post vacant organizat pentru functia de executie consilier superior - Compartimentul Financiar - Contabil in cadrul U.A.T.- Municipiul Tecuci

10.11.2014 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul / concursul de ocupare a unui post vacant organizat pentru pentru functia de executie consilier superior - Compartiment Monitorizarea Asociatiilor de Proprietari in cadrul U.A.T.- Municipiul Tecuci

07.11.2014 - UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarei functii contractuale : 1 post de consilier gradul IA in cadrul Biroului Fonduri Europene , perioada determinata.

06.11.2014 - UAT Municipiul Tecuci - Anunt - Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015 .

06.11.2014 - In conformitate cu prevederile art.6 ,alin. 1 din Legea nr.52 /2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala ,Primaria Municipiului Tecuci supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ :
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015.
Proiectul poate fi studiat la sediul Primariei Municipiului Tecuci in cadrul B.U.I.E.S.PF/P.J ,cam .25,parter , cat si pe internet la adresa www.municipiultecuci.ro. Dezbaterea va avea loc in Sala de Sedinte a Primariei Municipiului Tecuci in data de 17.12.2014 orele 10,00. Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la sediul Primariei Municipiului Tecuci in cadrul B.U.I.E.S.PFIP.J ,cam .25,transmise la nr. de fax 0236-816054 sau in format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro pana la data de 15.12.2014. Materialele transmise vor purta mentiunea "Reomandare la proiect de act normative" .

05.11.2014 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare posturi vacante la Biroul Fonduri Europene

03.11.2014 - Delimitarea sectiilor de votare pentru alegerea Presedintelui Romaniei din 16.11.2014

29.10.2014 - Primaria Municipiului Tecuci anunta publicul interesat ca documentatia de urbanism , faza PUZ pentru UM 01589 , Tecuci str. Gheorghe Petrascu nr.64-66 , urmeaza a fi aprobata de catre Consiliul Local Tecuci in termen de 30 zile de la publicarea prezentului anunt. Documentatia poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Tecuci cat si pe seitul UAT Tecuci incepand cu 30.10.2014. Documentatia contine avizele necesare favorabile sau conditionate. Propunerile , sugestiile vor fi consemnate in scris la sediul Primariei Municipiului Tecuci , Directia Arhitect sef pana pe data de 10.11.2014 .

28.10.2014 - Societatea RAMPA RATES SRL, cu sediul in Tecuci strada 1 Decembrie 1918 nr.146 C ,organizeaza concurs pentru ocuparea,in conditiile legii, a urmatorului post vacant: paznic. Concursul consta in sustinerea unui interviu si se va desfasura la data de 05.12.2014 ora 10.00 la sediul societatii. Dosarele se depun la sediul societatii pana la data de 28.11.2014

28.10.2014 -Anunt Liceul TEHNOLOGIC "ELENA CARAGlANI" TECUCl, organizeaza concurs in data de 10 DECEMBRIE 2014, ORA 900, pentru ocuparea postului de secretar , studii superioare de lunga durata o norma , perioada nedeterminata .

28.10.2014 - Anunt Liceul TEHNOLOGIC "ELENA CARAGlANI" TECUCl, organizeaza concurs in data de 10 DECEMBRIE 2014, ORA 900, pentru ocuparea postului de laborant , studii medii , o jumatate de norma , perioada nedeterminata

27.10.2014 - Rezultatul final la examenul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala consilier IA - Compartimentul Arhiva in cadrul U.A.T. - Municipiul Tecuci

27.10.2014 - Rezultatul probei scrise la examenul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala consilier IA - Compartimentul Arhiva in cadrul U.A.T. - Municipiul Tecuci

24.10.2014 - Plan urbanistic Zonal si Reglement Local de Urbanism - PUZ Zona UM01589 municipiul Tecuci

24.10.2014 - Anunt - UAT Municipiul Tecuci orgamzeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor functii de conducere vacante :

U.A.T. Municipiul Tecuci,organizeaza concurs in perioada : 24.11.2014,orele 10,00 - proba scrisa si 26.11.2014,orele 11,00 - interviul ,in vederea ocuparii functiilor publice de conducere vacante in structura organizatorica a UAT Municipiul Tecuci respectiv :
-functia publica de conducere de sef Birou gradul II Fonduri europene;
-functia publica de conducere de sef Birou gradul II Monitorizare situatii de urgenta;
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevdzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru functia publica de conducere de Sef Birou gradul II Fonduri europene :
-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice;
-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 2 ani;
Pentru functia publica de conducere de Sef Birou gradul II Monitorizare situatii de urgenta:
-studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor militare;
-vechime in specialitatea studiilor necesare exerciterii functiei publice:minimum 2 ani;
-studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitent functiei publice (In conditiile respectarii dispozitiilor art.31 alin. 1 din Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 284/2010).
-cursuri in domeniul situatiiilor de urgenta;
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea a - III - a (24.10.2014) la Compartimentul gestiune resurse umane si functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul UAT Municipiul Tecuci, Compartimentul gestiune resurse umane si functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

20.10.2014 - Anunt - UAT Municipiul Tecuci orgamzeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor functii contractuale :

A.2 posturi de consilier gradul IA din cadrul Biroului Fonduri Europene,perioada determinata.
B.1 post de consilier gradul I din cadrul Biroului Fonduri Europene, perioada determinata.
Conditii generale:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz,de veehime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
DOSARUL DE CONCURS
a) Cerere de inscriere la concurs;
b) Copia actului de identitate ;
c) Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) Copii carte de munca si/sau ,dupa caz adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar ;
f) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare,eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta va contine,in clar,numarul, data; numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
Actele prevazute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Concursul se va desfasura la sediul UAT Municipiul Tecuci, din Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr. 66, astfel:
selectia dosarelor in data de 05.11.2014;
- proba scrisa in data de 02.12.2014,ora 11:00;
- interviu in data de 04.12.2014, ora 11:00.
Dosarele de concurs se vor depune pana la data de 31.10.2014, ora 16:00 la sediul UAT Municipiul Tecuci,din Tecuci,str. 1 Decembrie 1918, nr.66.Relatiile se pot obtine de la sediul UAT Municipiul Tecuci,din Tecuci,str. 1 Decembrie 1918 nr.66, telefon : 0236-820561;0236-820562 ;persoana contact:d-na Tudose Despina.

20.10.2014 - Anunt - S.C.Piețe Prest Tec SRL Tecuci organizează interviu pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de operator monitorizare (studii medii)

Societatea Piețe Prest Tec SRL Tecuci organizează interviu pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de operator monitorizare (studii medii).Dosarul de înscriere va cuprinde: copie după actul de identitate; cerere de înscriere; copie diplomă de studii; copie carte de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate; cazier judiciar.Dosarele de înscriere se vor depune până la data de 30.10.2014 la sediul societății, situate pe str. 13 Septembrie nr.1 B. Interviul va avea loc la sediul Societății Piețe Prest Tec SRL Tecuci, în data de 31.10.2014 ora 9. Relații suplimentare la telefon 0236/816625.

16.10.2014 - Anunt - Scoala Gimnaziala Iorgu Iordan organizeaza concurs pentru post de bibliotecar cu studii medii

16.10.2014 - Anunt - Scoala Gimnaziala Iorgu Iordan organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de ingrijitor.

16.10.2014 - Anunt - Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Tecuci, anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale de Sef birou financiar-contabil.

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia cametului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, 0 adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
f) cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.
g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae;
Conditii generate de participare la concurs:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si,dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Conditiile specifice de participare la concurs pentru ocuparea functiei contractuale de Sef birou finaciar-contabil sunt:
- studii superioare economice absolvite cu diploma de absolvire;
- operare pe calculator-nivel mediu;
- minim 2 ani vechime in functie de conducere.
Dosarele se depun la sediul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci pana cel tarziu 30.10.2014, ora 16.00. Concursul pentru ocuparea functiei contractuale de Sef birou financiar-contabil se desfasoara dupa cum urmeaza:
1. Proba scrisa: 27.11.2014, ora 10°°;
2.Interviu: 28.11.2014, ora 9°°.
Bibliografia pentru ocuparea functiei contractuale de Sef birou financiar-contabil va fi afisata la sediul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci.Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci, sau la telefon 0372727239.

14.10.2014 - Anunt - Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci,organizeaza concurs,in conformitate cu prevederile H.G.R. nr.497/2010 si a aprobarii Consiliului Local nr.36066/PJ/14.10.2014

Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci,organizeaza concurs:
1. in data de 03.11.2014, ora 9.00, la sediul unitatii din str. Costache Conachi, nr. 35, Tecuci, la Sala de Consiliu
- proba scrisa (eliminatorie) pentru toate posturile - subiecte din bibliografia pentru concurs;
- contestatiile pentru proba scrisa se depun la secretariatul unitatii pana pe data de 03.11.2014, ora 13.00.
2. in data de 05.11.2014, ora 9.00, la sediul unitatii din str. Costache Conachi, nr. 35, Tecuci, la Sala de Consiliu
- proba practica pentru toate posturile - testarea abilitatilor ora 12.00. la sediul unitatii din str. Costache Conachi, nr. 35, Tecuci, la Sala de Consiliu
- proba de interviu pentru toate posturile - intrebari din bibliografia pentru concurs;
3. in data de 07.11.2014. ora 10.00. la sediul unitatii din str. Costache Conachi, nr. 35, Tecuci, la Sala de Consiliu - contestatiile
in vederea ocuparii urmatoarelor posturi pe perioada nedeterminata si determinata:
- 1 post de asistent medicina generala - perioada nedeterminata;
- 3 posturi de asistent obstetrica ginecologie-moase-SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE- perioada nedeterminata;
- 1 post contabil - perioada nedeterminata;
- 3 posturi de asistent medicina generala - perioada determinata SECTIA MEDICINA INTERNA;
- 1 post de asistent medicina generala la COMPARTIMENTUL GASTROENTEROLOGIE-perioada determinata;
- 1 post de asistent medicina generala - SECTIA CHIRURGIE GENERALA perioada determinata;
Dosarele de participare la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S. pana pe data de 29.10.2014,inclusiv,de luni pana vineri,in zilele lucratoare,intre orele 10.00 - 14.00.
RELATII SUPLIMENTARE LA TELEFON 0236811608 ,0236812441 interior 50 /51.

13.10.2014 - Anunt - Privind organizarea examenului de ocupare a unor posturi vacante pentru personalul contractual din cadrul Casei de Cultura Tecuci

Casa de Cultura Tecuci organizeaza examen de ocupare a unor posturi vacante in perioada 13-14 noiembrie 2014, pentru urmatoarele posturi vacante:
Secretar-arhivar- studii medii
Fuctionar - studii medii teoretice
Potrivit art.43 alin (3) din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice" candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) cetatenia romana si domiciliul in Romania
b) sa cunoasca limba romana si o limba straina scris si vorbit
c) varsta minima reglementata de prevederile legale, 18 ani impliniti;
d) capacitate deplina de exercitiu;
e) stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) sttudii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie,care ar face-o incornpatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
h) Cunostinte operare PC, Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
i) Experienta in mass media pentru postul de functionar
j) Experientd ca secretar pentru postul de secretar-arhivar
Selectia dosarelor va avea loc in data de 03 noiembrie 2014.
Proba scrisa a examenului va avea loc in data de 13 noiembrie 2014 ora 10,00 ,iar interviul in data de 14 noiembrie 2014 ora 11,00.
Dosarul de inscriere la concurs se depune la sediul Casei de Cultura Tecuci din str.1 Decernbrie 1918 nr.62, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului, respectiv pana la data de 23 octombrie 2014 ora 12,00 si trebuie sa contina obligatoriu documentele urmatoare:
a)cerere de inscriere la concurs adresata managerului Casei de Cultura Tecuci;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca,conform cu originalul, pana la data de 31.12.2010,raportul per salariat din Registrul REVISAL sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor,incepand cu data de 01.01.2011; f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului
Copiile actelor prevazute mai sus vor fi insotite de documentele originale in vederea verificarii conformitatii copiilor cu originalul.
Fromularul de inscriere se obtine de la secretariatul Casei de Cultura Tecuci.
Relatii suplimentare in legatura cu organizarea si desfasurarea concursului se pot obtine zilnic, in zilele lucratoare, intre orele 8-16, de la secretariatul Casei de Cultura Tecuci, telefon 0372727260,0372727259,0725802251

13.10.2014 - Anunt - UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs in vederea ocuparii unor functii publice de executie vacante

U.A.T. Municipiul Tecuci,organizeaza concurs in perioada : 12.11.2014,orele 10,00- proba scrisa si 14.11.2014,orele 11,00- interviul in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante in structura organizatorica a UAT Municipiul Tecuci ,respectiv:
-functia publica de executie de consilier superior Compartiment Financiar contabil;
-functia publica de executie de consilier superior Compartiment Monitorizarea asociatiilor de proprietari;
-functia publica de executie de consilier superior Compartiment Gestiunea resurselor umane si a functiilor publice ;
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevdzute de art.54 din Legea nr.188-1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru functia publica de consilier superior -Compartiment Financiar contabil din cadrul Serviciului Buget-Contabilitate:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul economic;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 9 ani;
Pentru functia publica de consilier superior - Compartiment Monitorizarea Asociatiilor de Proprietari din cadrul Direciiei Arhitect Sef:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice;
-vechimea in speclalitatea studiilor,necesare exercitarii functiei publice: minim 9 ani;
Pentru functia publica de consiiier superior - Compartiment Gestiunea Resurselor Umane si a functiilor publice:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice si sau in domeniul resurse umane : minim 9 ani;
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea a -III-a (13.10.2014) la Compartimentul gestiune resurse umane si functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul UAT Municipiul Tecuci,Compartimentul gestiune resurse umane si functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

09.10.2014 - VOTEAZĂ LEGAL!CAMPANIE DE PREVENIRE ȘI INFORMARE - alegerile pentru Președintele României ! -

În contextul desfăşurării alegerilor pentru Președintele României, Ministerul Afacerilor Interne are responsabilitatea de a lua toate măsurile pentru asigurarea unor alegeri corecte, în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru asigurarea unui informări corespunzătoare a cetățenilor cu privire la riscurile nerespectării legislaţiei electorale, Ministerul Afacerilor Interne a iniţiat campania de prevenire și informare a cetăţenilor „Votează legal!”. Aceasta se va derula la nivel național, începând cu data de 3 octombrie, pe tot parcursul procesului electoral. În cadrul acestei campanii, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost realizate 40.000 de afişe cu mesajul campaniei, un spot tv, un spot radio şi mai multe bannere web. Materialele de promovare a campaniei au fost distribuite în toate unitățile subordonate Ministerului Afacerilor Interne care, prin natura atribuțiilor, pot informa un număr mare de cetățeni: secțiile de poliție, serviciile publice comunitare de evidență a populației, de eliberare a pașapoartelor, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. Afișele vor fi postate și la toate secțiile de votare din țară. Demersului nostru s-au alăturat posturi de televiziune și radio, publicații centrale și locale, cât și alte instituții publice sau private, astfel încât veți regăsi mesajele campaniei, atât în massmedia, cât și în spații publice, mijloace de transport în comun, gări și aeroporturi etc. Campania de prevenire și informare „Votează legal!” se derulează inclusiv pe internet. Pentru sesizarea unei fapte care contravine legislației electorale,sunați la numărul unic de urgență 112 !06.10.2014 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de ocupare a unui post vacant pentru functia de executie consilier superior - Compartiment inregistrare casatorii

06.10.2014 - ANUNT IMPORTANT! - Intrerupere furnizare energie electrica in data de 08.10.2014 intre orele 08.30 - 10.30

Pentru efectuarea unor lucrari de montare grup de masura in PTZ PTTR Tecuci se va intrerupe furnizarea de energie electrica pe sursa de baza , trecand automat pe sursa de rezerva , in data de 08.10.2014 orele 08.30 - 10.30.

03.10.2014 - ANUNT IMPORTANT! - In atentia formatiunilor politice care au candidati inscrisi cat si a candidatilor independenti la alegerile pentru Presedintele Romaniei din 02.11.2014

Va facem cunoscut ca prin Dispozitia Primarului Municipiului Tecuci nr.1647/25.09.2014 s-au stabilit locurile speciale de afisaj electoral pentru alegerea Presedintelui Romaniei din 02.11.2014.
Ordinea de afisare a materialelor electorale pe panourile speciale de afisaj electoral este cea a candidatilor de pe buletinele de vot.

03.10.2014 - Delimitarea sectiilor de votare pentru alegerea Presedintelui Romaniei din 02.11.2014

02.10.2014 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a doa posturi vacante organizat pentru functii contractuale la Compartiment Arhiva si Administrare imobil

25.09.2014 - DISPOZITIA NR. 1647 din 25.09.2014 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea Presedintelui Romaniei din data de 02.11.2014

In vederea organizarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din data de 02.11.2014,se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral dupa cum urmeaza:
-parcul central - zona str.I.Petrovici colt cu str.1 Decembrie 1918;
-piata centrala - zona parcare vest piata de produse industriale
-piata din zona industriala -zona de nord a scolii "Iorgu lordan"Tecuci.
-cartier N .Balcescu -str.Ana Ipatescu -zona -scoala Nr.7 "N.Balcescu"
-cartier Satu Nou- str.Tecuciul Nou- zona- scoala nr.1 "A.Rugina"
-cartier Cemicari -str.Cocorasti- zona fostei scoli nr.9
-cartier Criviteni -partea de sud a str. Malureni, la intersectia cu str.Plugului
-cartier CFR zona -scoala nr.5 "O.Caledoniu".
Afisarea oricaror publicatii in alte locuri decat cele prevazute la art.l din prezenta dispozitie este permisa numai cu acordul scris al proprietarului.

18.09.2014 - Anunt Public - desfasurare eveniment national caritabil INGERI PENTRU INGERI organizat de catre TALISMAN MUSIC

STIMATI CETATENI AI MUNICIPIULUI TECUCI, va comunicam ca in perioada 18.09.(orele 18,00) - 22.09.2014(orele 08,00) ,la nivelul Municipiului Tecuci se va desfasura evenimentul national caritabil INGERI PENTRU INGERI ,eveniment organizat de catre TALISMAN MUSIC, Fundatia "MEREU APROAPE" si EXPOZITII CU TRADITII prin reprezentant Dana Munteanu.
Traficul rutier va fi blocat total pe urmatoarele strazi :
-str. 1 Decembrie 1918 - intersectie str. Ion Petrovici- str. Galati- str. George Cosbuc (restaurant Andra Mica);
-str. Republicii - str. Elena Doamna de la intersectia cu str. Unirii si pana la intersectia cu str, Hortensia Papadat Bengescu;
Pentru fluidizarea traficului acesta va fi directionat prin indicatoare si politisti aflati la dirijarea circulatiei pe urmatoarele trasee:
-Autoturismele care circula dinspre zona Gheorghe Petrascu (Turist ) catre Zona Industriala,respectiv directia Galati ,vor circula pe str. 1 Decembrie J918 ~ str. Costache Racovita - str. Hortensia Papadat Bengescu - str. Popa Sapca - str. Galati - str. 1 Decembrie 1918;
-Autoturismele care circula spre directia Matca vor circula pe str. Galati - str. George Cosbuc - str. 13 Septembrie - str. Maior Andrei - str. Unirii - str. Cuza Voda;
-Autoturismele care circula dinspre Zona Industriala spre str. Gheorghe Petrascu ,directia Birlad, vor avea posibilitatea sa circule pe str. 1 Decembrie 1918 - str. Galati- str. Vasile Alecsandri - str. Gheorghe Petrascu - str. 1 Decembrie 1918;
-Autoturismele care circula dinspre Zona Industriala spre Matca vor avea posibilitatea sa circule pe str. 1 Decembrie 1918 - str. Stefan Petica - str. Stefan eel Mare - str. Cuza Voda.
Traficul auto va fi restrictionat partial pe str. George Cosbuc si pe str. Maior Andrei.
De asemeni ,rugam agentii economici care au spatii comerciale amplasate pe strazile cu circulatia blocata sa aprovizioneze magazinele pe timp de noapte.
Va rugam ca in aceasta perioada sa incercati sa va deplasati cu mijloacele de transport in comun si nu cu mijloacele de transport proprietate personala pentru fluidizarea circulatiei.
Va multumim pentru intelegere si disconfortul creat in aceasta perioada! Primar, Ec. Tuchel Gerhardt Daniel

15.09.2014 - Anunt Public - UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs in vederea ocuparii unor functii contractuale vacante

UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor functii contractuale :
- A. - un post de consilier gradul IA din cadrul compartimentului Arhiva , perioada nedeterminata
- B. - un muncitor calificat tr.I din cadrul compartimentului Administrare imobil , perioada nedeterminata .
Concursul se va desfasura la sediul UAT Tecuci dupa cum urmeaza :
- selectia dosarelor in data de 02.10.2014
- proba scrisa in data de 27.10.2014 , ora 11.00
- interviu in data de 29.10.2014 , ora 11.00

12.09.2014 - Anunt Public - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci, organizeaza concurs in perioada : 14.10.2014,orele 10,00- proba scrisa si 16.10.2014,orele 11,00 - interviul, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante in structura organizatorica a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci, respectiv : -functia publica de executie de consilier superior - Compartiment inregistrare casatorii din cadrul Serviciului stare civila ; Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru functia publica de consilier superior - Compartiment Inregistrare casatorii din cadrul Serviciului stare civila: - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti sau tehnice; - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 9 ani; Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a - III -a (12.09.2014) la Compartimentul gestiune resurse umane si functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Tecuci. Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul UAT Municipiul Tecuci, Compartimentul gestiune resurse umane si functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

11.09.2014 - Anunt Public - SOLICITARE ACORD DE MEDIU - PIETE PREST SRL TECUCI

Solicitare acord de mediu - Piete Prest Tec S.R.L. anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul -Reabilitare Piata Zona Industriala Tecuci ,amplasat in str. 1 Decembrie 1918 Nr.123 B Tecuei, jud .Galati. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati,str. Regiment 11 Siret nr.2 Galati si la sediul soc.Piete Prest Tec S.R.L.Tecuci str.13 Septembrie nr 1B .Tecuci ,jud Galati, in zilele de luni pana joi intre orele 8:30-16:00 si vinerea de la orele 08 :30-13 :30 .Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati,str. Regiment 11 Siret nr.2 Galati.

10.09.2014 - ANUNT IMPORTANT - DIRECTIA SANITAR VETERINARA - ( pentru crescatorii de animale): a fost confirmat primul caz de bluetongue pe teritoriul judetului Galati.Ca urmare , pentru a limita raspandirea bolii aveti obligatia de a aplica masurile din documentul atasat.

14.08.2014 - Anunt Public - Documentatie Plan Urbanistic Zonal

Primaria Municipiului Tecuci,anunta publicul interesat ca documentatia de urbanism, faza P.U.Z. pentru investitia CONSTRUIRE ACOPERIS TERENURI DE SPORT , Tecuci, str.Tecuciul Nou ,nr.129 urmeaza a fi aprobata de catre Consiliul Local Tecuci in 10 zile de la publicarea prezentului anunt. Documentatia poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Tecuci ,cat si pe seitul U.A. T. Tecuci incepand cu data de 15.08.2014. Docurnentatiile de urbanism sunt obligatorii pentru astfel de Investitii care se executa in intravilan. Documnentatia contine avizele solicitate prin certiticatul de urbanism favorabile sau conditionate . Propunerile , sugestiile sau propunerile vor fi consemnate in scris la sedlul Primariei Municipiului Tecuci, Directia Arhitect Sef pana pe data 25.08.2014.


12.08.2014 - Conform adresei nr.5859/18.07.2014, emisa de catre Institutia Prefectului catre Consiliul Local Tecuci ,referitor la aplicarea Ordonantei de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , publicam raportul anual privitor la activitatea societatilor comerciale subordonate , pe anul 2013, contform art 58 OUG 109/2011.

12.08.2014 - Raportul de activitate al societatii Piete Prest Tec Srl Tecuci, privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013.

12.08.2014 - Raportul de activitate al societatii ECOGROUP Srl Tecuci, privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013.

12.08.2014 - Raportul de activitate al societatii RAMPA RATES Srl Tecuci, privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013.

12.08.2014 - Raportul de activitate al societatii CIMITIRUL ETERNITATEA Srl Tecuci, privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013.

12.08.2014 - Raportul de activitate al societatii ECOPREST Srl Tecuci, privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013.

12.08.2014 - Raportul de activitate al societatii ZONE VERZI Tec Srl Tecuci, privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013.

12.08.2014 - Raportul de activitate al societatii ZOOLAND Srl Tecuci, privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013.

04.08.2014 - Raportul final al concursului organizat pentru functia de executie consilier superior Compartiment Control Financiar Preventiv -Serviciul Buget Contabilitate in cadrul UAT-MUNICIPIUL TECUCI

04.08.2014 - Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia de executie consilier superior Compartiment Control Financiar Preventiv -Serviciul Buget Contabilitate in cadrul UAT-MUNICIPIUL TECUCI

28.07.2014 - Raportul final al concursului de recrutare organizat in vederea ocuparii postului vacant pentru functia de conducere Sef Serviciu Relatii Publice , Registratura in cadrul UAT-MUNICIPIUL TECUCI

28.07.2014 - Borderou notare interviu ; punctaje acordate de catre comisia de examen proba de interviu la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii postului vacant pentru functia de conducere Sef Serviciu Relatii Publice , Registratura in cadrul UAT-MUNICIPIUL TECUCI

28.07.2014 - Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii postului vacant pentru functia de conducere Sef Serviciu Relatii Publice , Registratura in cadrul UAT-MUNICIPIUL TECUCI

25.07.2014 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unui post vacant organizat pentru functia publica de executie consilier superior Compartiment Control Financiar Preventiv - Serviciul Buget Contabilitate in cadrul UAT-MUNICIPIUL TECUCI

25.07.2014 - U.A.T Municipiul Tecuci organizeaza concurs in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante in structura organizatorica a UAT Municipiul Tecuci.

U.A.T. Municipiul Tecuci ,organizeaza concurs in perioada : 25.08.2014,orele 10,00- proba scrisa si 27.08.2014,orele 11,00- interviul ,in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante in structura organizatorica a UAT Municipiul Tecuci , respectiv :
- functia publica de executie de consilier superior Compartiment Monitorizarea serviciilor publice;
- functia publica de executie de consilier superior Compartiment Monitorizarea asociatiilor de proprietari ;
- functia publica de executie de consilier debutant Compartiment Fond Locativ;
- functia publica de executie de consilier asistent Compartiment Documente secrete ;
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevdzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.
Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul UAT Municipiul Tecuci, Compartimentul gestiune resurse umane si functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

25.07.2014 - Bibliografie concurs .

22.07.2014 - ATENTIONARE METEO - PROGNOZA METEO IN INTERVALUL 22.07.2014 - 30.07.2014 .

21.07.2014 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unui postului vacant organizat pentru functia de conducere Sef Serviciu Relatii Publice , Registratura in cadrul UAT-MUNICIPIUL TECUCI

04.07.2014 - U.A.T. Municipiul Tecuci,organizeaza concurs in perioada : 04.08.2014,orele 10,00- proba scrisa si 06.08.2014,orele 11,00- interviul ,in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante in structura organizatorica a UAT Municipiul Tecuci , respectiv , Functia publica de executie de consilier superior Compartiment control financiar preventiv .

27.06.2014 - U.A.T.Municipiul Tecuci,organizeaza concurs in perioada : 28.07.2014,orele 10,00 - proba scrisa si 30.07.2014,orele 11,00- interviul ,in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante in structura organizatorica a UAT Municipiul Tecuci ,respectiv ,Functia publica de conducere de Sef Serviciu Relatii Publice ,Registratura .

18.06.2014 - Rezultatul final la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia de executie consilier superior in cadrul UAT-MUNICIPIUL TECUCI, Serviciul Buget-Contabilitate Compartiment Licitatii

16.06.2014 - Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia de executie consilier superior in cadrul UAT-MUNICIPIUL TECUCI, Serviciul Buget-Contabilitate Compartiment Licitatii

11.06.2014 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia de executie consilier superior in cadrul UAT-MUNICIPIUL TECUCI, Serviciul Buget-Contabilitate Compartiment Licitatii

04.06.2014 - Anunt Public

UAT Municipiul Tecuci,cu sediul in Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.66 , jud. Galati, titular al proiectului, -Reamenajare zona centrala - anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul " Reamenajare zona centrala" , propus a fi amplasat in mun. Tecuci, str.1 Decembrie 1918 nr.64, judetul Galati.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, in zilele de luni pana joi intre orele 8.30- 16,00 si vineri intre orele 8.30-13.30,precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro- reqlementari- acordul de mediu- proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentariile/observatiile la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 11.06.2014


30.05.2014 - U.A.T Municipiul Tecuci organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante in structura organizatorica a Politiei Locale Tecuci.

U.A.T. Municipiul Tecuci ,organizeaza concurs in perioada : 30.06.2014,orele 10,00- proba scrisa si 02.07.2014,orele 11,00- interviul ,in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante in structura organizatorica a Politiei Locale Tecuci,respectiv ,functia publica de conducere de Director Executiv . Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevdzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.
-studii universitare de licenta absolvite cu diploma , respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice si militare;
-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 3 ani;
-studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice (in conditiile respectarii dispozitiilor art. 31 alin. 1 din Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 284/2010).
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea a - III - a , la Compartimentul gestiune resurse umane si functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul UAT Municipiul Tecuci, Compartimentul gestiune resurse umane si functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

30.05.2014 - Bibliografie concurs .


19.05.2014 - ANUNT IMPORTANT !!! perntru persoanele care au depus dosare de subventie la APIA

PERSOANELE CARE AU DEPUS DOSARE DE SUBVENTIE LA APIA,PENTRU SUPRAFETELE SAU EFECTIVELE DE ANIMALE PESTE PLAFOANELE DE SCUTIRE ,TREBUIE SA DEPUNA DECLARATIA 221 PENTRU ANUL 2014, PANA LA DATA DE 25.05.2014. Plafoanele de scutire, se pot consulta in tabelul documentul atasat , Formularul 221 este pus la dispozitie gratuit, de organul fiscal.


16.05.2014 - U.A.T Municipiul Tecuci organizeaza concurs pentru ocupare functie publica vacanta

U.A.T.Municipiul Tecuci,organizeaza concurs in perioada : 16.06.2014,orele 10,00-proba scrisa si 18.06.2014,orele 11,00- interviul , in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului : consilier superior,gradatia 5,clasa de salarizare 53 - Compartiment Licitatii , din cadrul Serviciului Buget - contabilitate. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare. Conditii specifice: -studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti sau in domeniul fizica; -vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 9 ani; -cunostinte de operare PC - nivel avansat; Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea a -III- a, la Compartimentul gestiune resurse umane si functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul UAT Municipiul Tecuci, Compartimentul gestiune resurse umane si functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

16.05.2014 - Bibliografie concurs .


14.05.2014 - Anunt Public pentru investitia AMENAJARE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE

Primaria Municipiului Tecuci, anunta publicul interesat ca documentatia de urbanism, faza P.U.Z. pentru investitia AMENAJARE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE , T85, P.319/21 urmeaza a fi aprobata de catre Consiliul Local Tecuci in 30 de ziie de la publicarea prezentului anunt .Documentatia poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Tecuci cat si pe site-ul U.A.T. Tecuci incepand cu data de 15.05.2014. Documentatiile de urbanism sunt obligatorii pentru astfel de investitii care se executa in extravilan. Documentatia contine avizele solicitate prin certificatul de urbanism favorabile sau conditionate. Sugestiile sau propunerile vor fi consemnate in scris la sediul Primariei Municipiului Tecuci, Directia Arhitect Sef pana pe data 25.05.2014.

14.05.2014 - Documentatie pentru investitia AMENAJARE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE .


14.05.2014 - Anunt Public pentru investitia EXTINDERE SPATIU COMERCIAL.

Primaria Municipiului Tecuci, anunta publicul interesat ca documentatia de urbanism, faza P.U.D. pentru investitia EXTINDERE SPATIU COMERCIAL, str. 1 Decembrie 1918, nr.115 urmeaza a fi aprobata de catre Consiliul Local Tecuci in 30 de zile de la publicarea prezentuiui anunt. Documentatia poate fi consultata la sediul Primariei Municipiului Tecuci cat si pe site-ul U.A.T. Tecuci incepand cu data de 15.05.2014. Documentatiile de urbanism sunt obiigatorii pentru astfel de investitii care se executa in intravilan. Documentatia contine avizele solicitate prin certificatul de urbanism favorabiie sau conditionate. Propunerile , sugestiile sau propuneriie vor fi consemnate in scris la sediul Primariei Municipiului Tecuci, Directia Arhitect Sef pana pe data 25.05.2014.

14.05.2014 - Documentatie pentru investitia EXTINDERE SPATIU COMERCIAL .


29.04.2014 - Proces Verbal - din data de 29.04.2014 .

Privind : ordinea de afisare pe panourile electorale a partidelor politice , aliantelor electorale , organizatiilor cetatenilor apatinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru alegerile din data de 25.05.2014 , pentru membrii in Parlamentul European .


18.04.2014 - Sarbatori fericite !

Sfanta Sărbatoare a Paştelui ne aduce aminte an de an ca un om , chiar Fiul lui Dumnezeu , prin iubire şi iertare a greşelilor , a răscumparat păcatele lumii şi a adus mantuire întregii umanităţi. Să întampinăm deci Sfanta Noapte a Invierii cu dragoste faţă de semenii noştri , iertare pentru cei ce ne-au greşit şi sprijin pentru cei supuşi ispitei. Tuturor tecucenilor care se pregătesc acum pentru cea mai mare sărbatoare a creştinătăţii , vrem sa le urăm din inimă multă sănătate şi să aibă încredere că viitorul va fi mai bun pentru noi toţi ! Hristos a Inviat !
Primar , ec. Daniel Gerhardt Ţuchel .


18.04.2014 - Tecuciul în sărbători: Programul „Zilelor Municipiului Tecuci” – 23 – 27 Aprilie 2014 !

Ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe – Patronul Spiritual al Municipiului Tecuci-
Programul „Zilelor Municipiului Tecuci” – 23 – 27 Aprilie 2014
De zilele Municipiului, tecucenii sunt așteptați la un spectacol incendiar și o Tombolă cu premii însemnate (constând în televizoare LCD, frigidere, cuptoare cu microunde, mixere, aspiratoare)! Pe scenă, care va fi amplasată în centrul orașului, vor urca nume „grele” ale muzicii românești: Fuego, Adela Popescu și DJ Project, Connect-R, Loredana, Mioara Velicu, Viorica Macovei! Mai multe detalii pe tecuceanul.ro .


18.04.2014 - Dispozitia nr. 903 din 18.04.2014 .

Privind : stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European , din data de 25.05.2014.

11.04.2014 - Anunt - Alegatorii din Municipiul Tecuci pot consulta listele electorale pentru alegerea membrilor in Parlamentul European .

In conformitate cu prevederile art.26 , alineatul 5 din Legea 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale , a Legii Administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali cu modificarile si completarile ulterioare , alegatorii din Municipiul Tecuci pot consulta listele electorale pentru alegerea membrilor in Parlamentul European , la sediul UAT Municipiul Tecuci , de luni pana vineri intre orele 8,00 -16,00.

24.03.2014 - Raport cu privire la verificarea activitatii sectiei Obstetrica Ginecologie a Spitalului Municipal Anton Cincu din Tecuci.

11.03.2014 - Dispozitia nr.769 din 11.03.2014 privind delimitarea sectiilor de votare , din cadrul municipiului Tecuci , pentru alegerile membrilor din Romania in Parlamentul European din data de 25 mai 2014

11.03.2014 - Delimitarea sectiilor de votare , din cadrul municipiului Tecuci , pentru alegerile membrilor din Romania in Parlamentul European din data de 25 mai 2014

11.03.2014 - Anunt public - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci

UAT Tecuci anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Reamenajare zona centrala ” propus a fi amplasat in Tecuci ,perimetru zona centrala , str. 1 DEcembrie 1918 , nr 64 , b-dul Victoriei nr.2 , judetul Galati . Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, si la adresa mun. Tecuci , str. 1 Decembrie nr. 66 , in zilele de luni până joi , între orele 08.00-16.00 si vineri intre orele 08.00-13.30 . Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr.2

26.02.2014 - PLANUL DE APARARE impotriva inundatiilor , fenomenelor meteorologice periculoase , accidentelor la constructiile hidrotehnice si poluarii accidentale pe cursuri de ape in MUNICIPIUL TECUCI

05.02.2014 - Anunt - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci

UAT Tecuci anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Patinuar cu caracter provizoriu ” amplasat in intravilanul municipiului Tecuci , str. 1 DEcembrie 1918 , zona Gradinita Nr.14 , judetul Galati . Informatiile privind proiectul depus pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, si la adresa mun. Tecuci , str. 1 Decembrie nr. 66 , in zilele de luni până joi , între orele 08.00-16.00 si vineri intre orele 08.00-14.00 . Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr.2

04.02.2014 - Anunt - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci

Primăria Municipiului Tecuci titular al „Reamenajare zona centrală - segment stradă” anunţă publicul interesat asupra definitivării Raportului de Mediu şi organizarea dezbaterii publice a acestuia si a proiectului de plan ( program propus), în ziua de 24.03.2014 la ora 13.00 la sediul U.A.T. Tecuci jud. Galați.Planul (programul) şi Raportul de Mediu pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi, zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00. Observaţiile şi sugestiile vor fi transmise în scris la sediul A.P.M. Galaţi, în termen de 48 zile calendaristice de la apariţia anunţului.


15.01.2014 - HOTARAREA NR.255 DIN 30.12.2013 - PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2014

HOTARAREA NR.255 DIN 30.12.2013 - PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2014 .


15.01.2014 - HOTARAREA NR.263 DIN 30.12.2013 - PRIVIND COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA SI INCASAREA TAXEI DE HABITAT CU DESTINATIA SALUBRIZARE

HOTARAREA NR.255 DIN 30.12.2013 - PRIVIND COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA SI INCASAREA TAXEI DE HABITAT CU DESTINATIA SALUBRIZARE pentru anul 2014 .


15.01.2014 - Anunt - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, cu sediul în Tecuci, titular al planului - PUZ zona UM 01589 - Tecuci , zona UM 1589 , jud. Galati , anunță publicul interesat asupra definitivarii Raportului de Mediu si organizarii dezbaterii publice a acestuia in ziua de 03.03.2014 , ora 13.00 la sediul Primariei Tecuci.
PUZ si Raportul de Mediu pot fi consultate la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 2, de luni pana joi , intre orele 08.00-16.00 si vineri intre orele 08.00-14.00 .Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați, în termen de 45 zile de la publicarea anunțului.

06.01.2014 - ANUNT - UAT MUNICIPIUL TECUCI ORGANIZEAZA CONCURS IN VEDEREA OCUPARII UNOR FUNCTII PUBLICE

UAT MUNICIPIUL TECUCI , organizeaza concurs in vederea ocuparii unor functii publice de conducere vacanate din cadrul aparatului de specialitate al primarului :
- Sef Birou Urmarire,incasare , executare silita persoane fizice
- Sef Birou Urmarire,incasare , executare silita persoane juridice
Concursul va avea loc in data de 05.02.2014 ora 10.00 proba scrisa si 07.02.2014 ora 11.00 interviu.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul UAT Municipiul Tecuci , Compartiment gestiune resurse umane si functii publice.

16.12.2013 - ANUNT - IN DATA DE 17.12.2013 ORELE 16.00 ARE LOC SEDINTA DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI

In temeiul art 39 alin. 4,5,6 din Legea nr.215-2001 , se aduce la cunostinta locuitorilor municipiului Tecuci , ca in data de 17.12.2013 orele 16.00 are loc sedinta de indata a Consiliului local al municipiului Tecuci , in sala de conferinte a Casei de Cultura Tecuci din str 1 dec.1918 nr.62 , cu urmatoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotarare privint Rectificarea bugetului centralizat pe anul 2013 si modificarea listei de investitii .

14.12.2013 - ANUNT IMPORTANT - DEZBATEREA LA PROIECTUL DE HOTARARE : Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2014. -VA AVEA LOC IN DATA DE 16.12.2013 ORA 16.00 in sala mare de sedinte a Primariei Municipiului Tecuci

09.12.2013 - Consiliul Judetean Galati - Programul audientelor consilierilor judeteni

Consiliul Judetean Galati - Programul audientelor consilierilor judeteni , grupati pe comisii de specialitate , in semestrul 1 /2014
Nota : dl. consilier judetean Grosu Constantin , organizeaza audiente in Tecuci , str. 1 Decembrie 1918 nr.77 in ziua de marti , intre orele 10.00 - 12.00, in prima si a treia saptamana din fiecare luna.

09.12.2013 - Anunt - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, cu sediul în Tecuci, titular al planului - Reamenajare Zona Centrală în municipiul Tecuci, județul Galați-, anunță publicul înteresat asupra depunerii primei versiuni a planului și declanșarea etapei de încadrare. Informațiile asupra planului se pot obține la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 2, și la sediul titularului, str. 1 Decembrie 1918, în zilele de luni – vineri, între orele 08,00 – 14,00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați, în termen de 15 zile de la publicarea anunțului.

28.11.2013 - Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2014. -

În conformitate cu prevederile art.6 ,alin. 1 din Legea nr.52 /2003 privind transparența decizițională în administrația publica locală ,Primaria Municipiului Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ .
- Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2014-.
Proiectul poate fi studiat la sediul Primarie Municipiului Tecuci în cadrul B.U.I.E.S.PF/P.J ,cam .25,parter,cat si pe internet la adresa www.municipiultecuci.ro .
Dezbaterea va avea loc in Sala Mare a Primariei Municipiului Tecuci in data de 16.12.2013 ,orele 16,00.
Recomandările scrise ale cetațenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la sediul Primarie Municipiului Tecuci în cadrul B.U.I.E.S.PF/P.J ,cam .25,transmise la nr. de fax 0236-816054 sau in format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro pana la data de 13.12.2013.
Materialele transmise vor purta mentiunea ‘’Reomandare la proiect de act normative”.

20.11.2013 - CODUL ETIC al functionarilor publici si contractuali din cadrul UAT MUNICIPIUL TECUCI - DISPOZITIA nr.3275 din 20.11.2013 -

DISPOZITIA nr.3275 din 20.11.2013 - se aproba Codul etic al personalului din cadrul de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci , Conform Anexei Nr.1 , care face parte integranta din prezenta dispozitie.

05.11.2013 - POLITICA DE CALITATE A MUNICIPIULUI TECUCI - ROMANIA -

Politica Municipiului Tecuci este de a stabili si transpune in fapt obiectivele strategice si operationale, in concordanta cu misiunea,viziunea si valorile organizatiei,avand orientarea spre cerintele si asteptarile cetatenilor pentru obtinerea unui succes durabil at organizatiei. MUNICIPIUL TECUCI se angajeaza fata de cetateni si pretinde angajatilor sai sa mentina sistemul de management at calitatii, pentru a putea realiza imbunatatirea continua a performantelor proceselor si materializarea viziunii noastre despre viitorul institutiei. Valorile esentiale pe care le promoveaza organizatia sunt Respectarea legii, Transparenta, Profesionalism, Orientare catre rezultate, Orientare catre cetatean.
In calitate de PRIMAR,
• Ma angajez sa promovez prin creativitate, inovare, sub egida exigenta a managementului calitatii.
• Ma angajez sa asigur un cadru transparent, echidistant in toate activitatile desfasurate, deschis si orientat catre furnizarea de servicii publice de calitate in vederea cresterii increderii contribuabilor si a celorlalte parti interesate.
• Ma angajez in mentinerea , urmarirea si imbunatatirea demersurilor activitatii de management al calitatii, dovedita pana in prezent si de actiunile demarate in cadrul organizatiei.
• Imi asum, impreuna cu toti angajatii institutiei ,declaratiile de Misiune, Viziune si Valori Esentiale privind indeplinirea obiectivelor de calitate.
• Solicit functiilor manageriale ca pe baza acestei politici si a strategies definite a Municipiului Tecuci, sa stabileasca si sa urmareasca sistematic implemenatrea obiectivelor strategice si operationale.
• Ma angajez sa sustin permanent dezvoltarea organizationala in vederea imbunatatirii continue a performantelor.
PRIMAR , Ec. Tuchel Gerhardt Daniel .

18.09.2013 - ANUNT INTRERUPERE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA IN DATA DE 19.09.2013 INTRE ORELE 08.30-15.30 -

Ca urmare a efectuarii unor lucrari programate de reparatii , modernizari LEA- LES/JT in instalatiile electrice din str. Elena Doamna si Primaverii , Municipiul Tecuci, precizam strada Elena Doamna zona Profiriu Pod CFR Cart. N. Balcescu , se va intrerupe furnizarea energiei electrice in data de 19.09.2013 orele 08.30 - 15.30. Relatiki suplimentare la telefon 0236820159 si 0236820160 .

30.07.2013 - ANUNT LICITATIE PUBLICA DESCHISA LA DATA DE 28.08.2013 ORA. 10.00 IN VEDEREA INCHIRIERII UNUI IMOBIL -

Obiectul închirierii îl reprezintă: Imobil situat în municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.66 (incinta primăriei mun. Tecuci) compus din teren în suprafață de 25,00 mp, pentru amplasare sistem antene GSM. Prețul de pornire la licitație este de 17,95 lei/mp/lună. Taxa de participare la licitație este de 100 lei.Taxa Caiet de sarcini 50 lei.


16-iulie -2013 : ANUNT IMPORTANT : Vineri, 19 iulie, orele 16, are loc ședinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Tecuci, locaţia fiind sala mare a Primăriei. Proiectele de hotărâre sunt următoarele:
- 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier a d-lui Oancă Samir, ca urmare a excluderii acestuia din rândul membrilor PP-DD.
- 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
- 3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia, a imobilului situat în Tecuci, str.B-dul Victoriei nr-14, în vederea restituirii.
- 4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al U.A.T. Tecuci, situată în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 – zona Colegiului Naţional de Agricultură şi Economie Tecuci.
- 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență.
- 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci, str. Tecucel, nr.8.
- 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci, situată în Tecuci, str. Ion Petrovici.
- 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii cartierului din zona de sud a municipiului Tecuci – „Cartierul Tineretului”.
- 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a concesionării directe a unui teren situat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.96C, aparținând domeniul public al municipiului Tecuci.
- 10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia, a unui imobil ce face parte din fosta Cazarmă 308-pavilion K1 magazie.
- 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor rapoarte de evaluare a unor bunuri imobile situate pe raza administrativ teritorială a municipiului Tecuci.
- 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren.
- 13. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de ocupare a funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci.
- 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Municipal Anton Cincu.
- 15. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui imobil situat pe raza administrativ- teritorială a municipiului Tecuci.
- 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind reglementarea transportului în regim de taxi la nivelul U.A.T. Municipiul Tecuci.
- 17. Informare privind rezultatul evaluării secretarului U.A.T. Municipiul Tecuci.


30.04.2013 - HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI NR. 55 DIN 30.04.2013 -

Privind : stabilirea conditiilor de utilizare a pasunii apartinand UAT Tecuci ,pentru anul 2013.


18-iunie -2013 : ANUNT IMPORTANT : Municipiul Tecuci nu va avea gaze naturale joi - 20.06.2013 , in intervalul orar 7.00 – 19.00:
- Potrivit unui comunicat de presa al Distrigaz Sud Retele, intreruperea este cauzata de lucrarile care vor avea loc la Statia de Reglare Masurare Predare Gaze a municipiului Tecuci.
- Pentru evitarea producerii unor evenimente nedorite, rugam clientii sa verifice daca aparatele de consum sunt inchise, inclusiv aparatele automatizate si cele cu flacara de veghe .Distrigaz ii roaga pe clienti sa fie atenti la retea in momentul in care se va relua furnizarea.
- In cazul in care clientii simt miros de gaze, sunt rugati sa aeriseasca imediat incaperea, sa nu provoace scantei, sa nu actioneze intrerupatoarele electrice, sa nu foloseasca aparatele electrocasnice si, daca este posibil, sa inchida robinetul de alimentare cu gaze naturale. Daca mirosul de gaze din incaperi persista, în ciuda respectarii acestor masuri, clientii pot apela serviciul de call-center Apeluri de Urgenta al Distrigaz Sud Retele la prefix local + 928.


30.04.2013 - COMUNICAT DE PRESA - RECOMANDARI ALE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA pe perioada 05.05.2013- 07.05.2013 cu ocazia sarbatorilor PASCALE -

15.04.2013 - HOTARAREA NR 51 DIN 08.04.2013 - privind aprobarea bugetului centralizat al municipiul Tecuci, pentru anul 2013

15.04.2013 - UAT MUNICIPIUL TECUCI - BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 SI ESTIMARI PENTRU 2014-2016

15.04.2013 - UAT MUNICIPIUL TECUCI - BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 SI ESTIMARI PENTRU 2014-2016 -

15.04.2013 - UAT MUNICIPIUL TECUCI - BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 - SECTIUNEA DEZVOLTARE

15.04.2013 - UAT MUNICIPIUL TECUCI - BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 - SECTIUNRA FUNCTIONARE

15.04.2013 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2013 REPARTIZATA PE CAPITOLE

15.04.2013 - LISTA ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

ANUNT IMPORTANT : INCEPAND CU LUNA APRILIE 2013 MUNICIPIUL TECUCI ARE NOI ADRESE DE EMAIL PENTRU COMUNICARE ELECTRONICA :
- registratura@municipiultecuci.ro
- cabinetprimar@municipiultecuci.ro
- primar@municipiultecuci.ro
- comunicare@municipiultecuci.ro

08.04.2013 - Informare privind : Tabel cu adresele de email oficiale ale UAT Tecuci si unitatile si serviciile publice de interes local


08.04.2013 - Dispozitia nr.694 privind : stabilirea modalitatii de recuperare de catre functionarii publici/ personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului precum si din cadrul institutiilor si serviciilor publice de interes local din municipiul Tecuci a zilelor de 2 si 3 mai 2013

08.04.2013 - Informare privind : convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara, pe data de 08.04 .2013, orele 17.00


01.04.2013 -SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA SOCIALA- Tabel nominal cuprinzand dispozitii de acordare , modificare cuantum , suspendare drepturi , reluare drepturi , incetare drepturi pentru beneficiarii de alocatie pentru sustinerea familiei conform Legii 277 din 2010 -LUNA MARTIE 2013 -

0004.2013 -SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA SOCIALA- Tabel nominal cuprinzand dispozitii de acordare , suspendare ,incetare , reluare si modificare cuantum pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare - LUNA MARTIE 2013


21.03.2013 - ANUNT LICITATIE PUBLICA

PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI, cu sediul in Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364111, fax. 0236.816054, reprezentata legal prin Daniel Gerhardt Tuchel cu functia de Primar , in calitate de proprietar, organizeaza LICITATIE PUBLICA DESCHISA la data de 08.05.2013, ora 10.00 în vederea concesionarii si inchirierii unor imobile .


19.03.2013 - HOTARAREA NR 38 DIN 19.03.2013 - PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI REFERITOR LA TAXA DE HABITAT

19.03.2013 - REGULAMENT PRIVIND TAXA DE HABITAT DATORATA DE AGRENTII ECONOMICI DIN MUNICIPIUL TECUCI -

19.03.2013 - DECLARATIE PENTRU STABILIREA TAXEI DE HABITAT CU DESTINATIA SALUBRIZARE -

Privind : MODIFICAREA REGULAMENTULUI REFERITOR LA TAXA DE HABITAT CU DESTINATIA DE SALUBRIZARE DATORATA DE AGENTII ECONOMICI DIN MUNICIPIUL TECUCI.


14.02.2013 - INFORMARE - DOCUMENT EMIS DE ARHITECT SEF -

Privind : CERTIFICATELE DE URBANISM , AUTORIZATIILE DE CONSTRUIRE SI AUTORIZATIILE DE DESFIINTARE EMISE IN LUNA IANUARIE 2013


13.02.2013 - ANUNT PUBLIC -

Privind : UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL TECUCI , TITULAR AL PROIECTULUI - EXTINDERE RETELE CANALIZARE SISTEM SEPARATIV MENAJERE SI PLUVIALE IN MUNICIPIUL TECUCI CONFORM ANEXELOR 1 SI 2 - , ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA LUARII DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE DE CATRE ARPM GALATI , FARA EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI FARA EVALUAREA ADECVATA PENTRU PROIECTUL MENTIONAT . Publicul interesat poate inainta completari, observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt , pana la data de 20.02.2013.


01.02.2013 - ANUNT PUBLIC -

Privind : PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI , JUDETUL GALATI , TITULAR AL PLANULUI - PUZ ZONA UM 01589 , ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DECIZIEI APM GALATI DE INCADRARE IN PROCEDURA DE EVALUARE DE MEDIU PENTRU PLANURI SI PROGRAME CU OBLIGATIVITATEA REALIZARII RAPORTULUI DE MEDIU . Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul ARPM Galati , strada Regiment 11 Siret nr. 2 , in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.


30.01.2013 - COMUNICAT - PENTRU CONSILIERII LOCALI AI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : MODIFICARE MOD DE ACCES LA ADRESELE DE EMAIL PORTAL primariatecuci.ro ;Prin prezenta va aducem la cunostinta ca operatorul nostru de internet si adrese mail a modificat serverul de aplicatie si a facut imbunatatiri la aplicatiile de gestiune a adreselor de email.Prin urmare , accesarea adresei se face prin intermediul unui browser de internet , tastand adresa http://webmail.mydomain.ro dupa care in fereasta de autorizare se introduce - Nume utilizator si parola ;numele adreselor de email si parolele de conectare NU s-au modificat.


24.01.2013 - COMUNICAT DE PRESA - ATENTIONARE METEO COD GALBEN DE NINSORI SI VISCOL

Urmare a atentionarii meteo pentru perioada 24.01.2013 ora 18,00 - 25.01.2013 ora 20,00 , Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Tecuci, solicita cetatenilor respectarea masurilor enuntate in comunicat .


03.01.2013 - HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 69 DIN 31.12.2012 -

Privind : STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2013.


13.12.2012 - ANUNT - CAMPANIE DE INFORMARE -

Privind : masurile ce se impun a fi luate in vederea informarii populatiei despre campania de vaccinare antirabica la vulpi in fondurile de vanatoare apartinand Asociatiei judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi si ale Directiei Silvice Galati .


11.12.2012 - COMUNICAT DE PRESA - ATENTIONARE METEO COD GALBEN DE NINSORI SI VISCOL

Urmare a atentionarii meteo pentru perioada 11.12.2012 - 12.12.2012 , Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Tecuci, solicita cetatenilor respectarea masurilor enuntate in comunicat .28.11.2012 - ANUNT - PROIECT DE HOTARARE PRIVIND TAXELE SI TARIFELE PENTRU SERVICIILE PRESTATE POPULATIEI SI AGENTILOR ECONOMICI DE - SC PIETE ZONE VERSI SA , INCEPAND CU DATA DE 01.01.2013 -

Valorile tarifelor propuse a se aplica cu data de 01.01.2013 se regasesc in anexa nr. 1. Tarifele in cauza nu se aplica la contractele in vigoare , rezultate in urma unor licitatii organizate anterior .


09.11.2012 - ANUNT - PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE , PENTRU ANUL FISCAL 2013 -

In conformitate cu prevederile art. 6 alin 1 din Legea nr.52 /2003 privind transparenta decizionala in administratia publica , Primaria municipiului Tecuci supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ : PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE , PENTRU ANUL FISCAL 2013 .Proiectul poate fi studiat la Compartimentul Relatii Publice din cadrul Primariei ,situat la parter, cat si la adresa de internet www.municipiultecuci.ro - sectiunea hotarari. Dezbaterea va avea loc in Sala mare a Primariei Tecuci in data de 05.12.2012 orele 12.00 . Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice , pot fi depuse la Compartimentul Relatii Publice din cadrul Primariei , transmise la numarul de fax 0236816054 , sau in format electronic , la adresa de email primtecuci@yahoo.com , pana la data de 03.12.2012. Materialele transmise vor purta mentiunea - Recomandare la proiect de act normativ- .


08.11.2012 - ANUNT informare public privind PUZ zona UM0158 -

Privind : PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI , JUDETUL GALATI , TITULAR AL PLANULUI - PUZ ZONA UM 01589 , ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII PRIMEI VERSIUNI A PLANULUI LA ARPM GALATI , IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI DE MEDIU . Informatiile privind varianta de plan vor fi consultate la sediul Primariei Tecuci si ARPM Galati. Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul ARPM Galati , strada Regiment 11 Siret nr. 2 , pana la data de 06.12.2012.


07.11.2012 - ANUNT privind CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE -

Privind : Plan Urbanistic Zonal CENTRALA ELECTICA EOLIANA TECUCI extravilan Municipiul Tecuci, Judetul Galati; compusa din: INSTALARE GRUPURI GENERATOARE EOLIENE; CONSTRUIRE FUNDATII SI PLATFORME TEHNOLOGICE; REALIZARE RACORD ELECTRIC INTRE GRUPURILE GENERATOARE EOLIENE; REALIZARE RACORD ELECTRIC LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL ; REALIZARE PUNCT DE CONEXIUNE ELECTRICA; REALIZARE DRUMURI DE ACCES NOI; REABILITARE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE; ORGANIZARE DE SANTIER. Publicul este invitat sa participe: -la etapa de consultare si informare prin consultarea documentatiei si transmiterea de opinii si sugestii , -la dezbaterea publica ce va avea loc in data de 03.12.2012, la sediul Primariei Municipiului Tecuci, incepand cu ora 13:00.

29.10.2012 - ANUNT privind INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL -

Privind : Plan Urbanistic Zonal CENTRALA ELECTICA EOLIANA TECUCI extravilan Municipiul Tecuci, Judetul Galati; compusa din: INSTALARE GRUPURI GENERATOARE EOLIENE; CONSTRUIRE FUNDATII SI PLATFORME TEHNOLOGICE; REALIZARE RACORD ELECTRIC INTRE GRUPURILE GENERATOARE EOLIENE; REALIZARE RACORD ELECTRIC LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL ; REALIZARE PUNCT DE CONEXIUNE ELECTRICA; REALIZARE DRUMURI DE ACCES NOI; REABILITARE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE; ORGANIZARE DE SANTIER.


05.11.2012 - DISPOZITIA NR. 2851 DIN 05.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din data de 09.12.2012.

01.10.2012 - DISPOZITIA NR. 569 DIN 01.10.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea programului zilnic de lucru pentru personalul din institutiile publice de interes local din municipiul Tecuci.

21.09.2012 - DISPOZITIA NR. 491 DIN 21.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : delimitarea sectiilor de votare din cadrul municipiului Tecuci , pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului din data de 09.12.2012.

Puteti accesa toate dispozitiile primarului in sectiunea -Primarie- Dispozitii primar-

03.09.2012 -SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA SOCIALA- Tabel nominal cuprinzand dispozitii de acordare , suspendare , incetare ,reluare si modificare cuantum pentru beneficiarii de alocatii familiale conform Legii 277 din 2010 -LUNA SEPTEMBRIE 2012 -

03.09.2012 -SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA SOCIALA- Tabel nominal cuprinzand dispozitii de acordare , suspendare ,incetare , reluare si modificare cuantum pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare - LUNA SEPTEMBRIE 2012

30.08.2012 -SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA SOCIALA- Tabel nominal cuprinzand dispozitii de acordare masa Cantina de Ajutor Social cf. Lg.208/1997 privind cantinele de ajutor social


10.09.2012 - NOTIFICARE -

In vederea eliberarii Anexei 24 - sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale , se vor anexa la cerere , in copie, urmatoarele documente : - certificatele de deces ; - acte de proprietate ( titlu de proprietate , contracte de vanzare cumparare, decizii de atribuire teren, autorizatie de construire, certificate de mostenitor , etc.) pentru bunurile imobile detinute de defunct; - acte de stare civila pentru mostenitori ( certificate de nastere, casatorie si buletinul/ cartea de identitate).

13.08.2012 -COMPARTIMENTUL SITUATII DE URGENTA - ATENTIONARE - PRIVIND CADRUL LEGAL IN CARE SE POT EFECTUA LUCRARI DE INCENDIERE A VEGETATIEI USCATE SI IMPLICATIILE NERESPECTARII ACESTUIA -


03.08.2012 -SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA SOCIALA- Tabel nominal cuprinzand dispozitii de acordare , modificare cuantum , suspendare drepturi , reluare drepturi , incetare drepturi pentru beneficiarii de alocatie pentru sustinerea familiei conform Legii 277 din 2010 -LUNA AUGUST 2012 -

03.08.2012 -SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA SOCIALA- Tabel nominal cuprinzand dispozitii de acordare , suspendare ,incetare , reluare si modificare cuantum pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare - LUNA AUGUST 2012


31.07.2012 - PUBLICATIA NR. 14975 DIN 31.07.2012

SPRE INFORMARE : In temeiul art.39 alin.1,3,5 si 6 din Legea nr.215/2001 , se aduce la cunostinta locuitorilor municipiului Tecuci , ca la data de 03.08.2012 , orele 16.00 are loc sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Tecuci , in sala mare a Primariei municipiului Tecuci , din str. 1 decembrie 1918 nr.66 . Pentru a afla ordinea de zi accesati linkul anuntului.


20.07.2012 - CONSILIER HULEA ANGELU - PROGRAM DE AUDIENTE

SPRE INFORMARE : Consilier local HULEA ANGELU presedintele - Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistica ,realizarea lucrarilor publice ,protectia mediului inconjurator , conservarea monumentelor istorice si de arhitectura are urmatorul
PROGRAM DE AUDIENTE :
LUNI - VINERI intre orele 10.00 si 12.00 .
Poate fi contactat la numerele de telefon 0722686281 , 0765960760 , 0725802291 , EMAIL : hulea_angelu_cl@primariatecuci.ro . -


20.07.2012 - DISPOZITIA NR. 124 DIN 20.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : interzicerea exercitarii activitatii de comercializare a produselor agricole in zona str. Cuza -voda - extindere soseaua Tecuci-Matca.


12.07.2012 - COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA - ANUNT EXERCITIU DE INFORMARE PUBLICA

ANUNT : In conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.481 din 2004 , a OMAI nr.160din 23 febr 2007 , a OMAI nr.886 din 30 sept 2005 privind protectia civila si a aprobarii presedintelui comitetului local pentru situatii de urgenta , in data de 19 IULIE 2012 intre orele 11.30 si 12.20 se va executa un exercitiu de informare publica prin sistemul de instiintare si alarmare centralizat al municipiului Tecuci -


12.07.2012 -COMUNICAT DE PRESA- Masuri de prevenire a incendiilor pentru perioade caniculare si secetoase -

12.07.2012 -COMUNICAT DE PRESA- Masuri de prevenire a incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la ardere de miristi , vegetatii uscate si resturi vegetale -


23.06.2012 - CONSILIUL LOCAL - HOTARAREA NR.6 23062012 -

Privind : organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Tecuci ,Jud.Galati


03.07.2012 -SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA SOCIALA- Tabel nominal cuprinzand dispozitii de acordare , modificare cuantum , suspendare drepturi , reluare drepturi , incetare drepturi pentru beneficiarii de alocatie pentru sustinerea familiei conform Legii 277 din 2010 -LUNA IULIE 2012 -

09.07.2012 -SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA SOCIALA- Tabel nominal cuprinzand dispozitii de acordare , suspendare ,incetare , reluare si modificare cuantum pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare - LUNA IULIE 2012


21.06.2012 - COMUNICAT

COMUNICAT : In data de 23 iunie 2012 ora 13.00 , in Sala Mare de Sedinte a Primariei Municipiului Tecuci , se va desfasura Sedinta de constituire a Consiliului Local al Municipiului Tecuci , judetul Galati , ca urmare a rezultatului de la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 10 iunie 2012. In aceeasi data ,in cadrul aceleasi sedinte , va fi prezentat rezultatul validarii alegerii Primarului Municipiului Tecuci , ca urmare a alegerilor autoritatilor locale din 10 iunie 2012. Sedinta este convocata in baza Ordinului nr.430 din 14.06.2012 emis de Prefectul Judetului Galati. Sedinta este publica.


19.06.2012 - COMUNICAT

COMUNICAT privind masurile de prevenire a producerii unor situatii de urgenta pe fondul avertizarilor meteorologice pentru fenomene neobisnuite - canicula , disconfort termic -


14.06.2012 - Ordinul 430 din 14.06.2012

Ordinul nr.430 din 14.06.2012 pentru : Convocarea consilierilor declarati alesi , in sedinta de constituire a Consiliului Local al municipiului Tecuci , judetul Galati care va avea loc in data de 23.06.2012 ora 13.00.


06.06.2012 - Dispozitia 1244 06.06.2012

Dispozitia 1244 din 06.06.2012 privind : aprobarea planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor caniculei si secetei prelungite pentru anul 2012 .Persistenta temperaturilor ridicate pentru o perioada mare de timp poate influenta negativ starea de sanatate a populatiei , indeosebi a grupelor de risc major, fapt ce impune conjugarea eforturilor institutiilor , atat in domeniul administratiei publice locale cat si al serviciilor publice deconcentrate.


24.05.2012 - PROGRAMUL MANIFESTARILOR PENTRU ZIUA DE 24 MAI 2012 - INALTAREA DOMNULUI - ZIUA EROILOR

- LOCUL DE DESFASURARE : CIMITIRUL MUNICIPAL - Monumentul Eroilor - ORA DE INCEPERE A CEREMONIALULUI : 11:30
- DESCHIDEREA CEREMONIALULUI : - INTONAREA IMNULUI DE STAT
- SLUJBA DE TE DEUM
- ALOCUTIUNI/EVOCARI DEDICATE ZILEI EROILOR : (- reprezentant Protopopiat :- reprezentant Cultul Eroilor prof. Pamfile Gabriela ;- reprezentant Muzeul Mixt prof. Groza Laurentiu - evocare despre eroii tecuceni ; - alte oficialitati : ;- autoritati locale : Primarul Municipiului Tecuci ;
- Prezentare moment artistic (poezii si cantece) (- elevi de la unitatile de invatamant tecucene ;
- Depuneri de coroane si flori la Monumentul Eroilor si pe mormintele eroilor din partea autoritatilor locale si judetene; a partidelor politice; a institutiilor de invatamant; a altor institutii publice, a agentilor economici si a cetatenilor participanti.
- Incheierea ceremonialului - 12:45 - (- prezinta : Director Casa de Cultura Burlacu Viorel - sonorizare : Casa de Cultura Tecuci)


24.05.2012 - 25 - 27 MAI MANIFESTARILE PRILEJUITE DE ZIUA CERCETASULUI

Asa cum ne-am obisnuit la Tecuci , in perioada 25- 27 mai 2012 au loc manifestarile dedicate Zilei Cercetasului , manifestari asteptate cu mare bucurie de elevii scolilor tecucene si din imprejurimi . Programul manifestarilor incepe vineri ,25 mai 2012 ora 15.00 pe Insula Cercetasilor cu sosirea invitatilor si inregistrarea acestora si continua cu activitati specifice cercetasilor , respectiv vizitarea orasului si evaluarea activitatii. Tot vineri are loc deschiderea oficiala si prezentarea Centrelor Locale. Sambata 26 mai , manifestarile incep cu deplasrea la padurea Furceni de la ora 8.00 si vor continua cu activitati pe ateliere si concursuri la 9.30 . Incepand cu ora 16.00 participantii se vor deplasa spre Tecuci , unde va avea loc prezentarea Centrelor Locale (II) si un atelier cultural. Incepand cu ora 19.00 se vor face prezentari de proiecte , de la ora 21.00 foc de tabara si va continua cu un moment spiritual pe Insula cercetasilor pana la ora 23.00 . Duminica , 27 mai se vor premia patrulele incepand cu ora 8.45 iar de la 9.30 Centrele Locale se vor deplasa la Statuia Cercetasului. Programul manifestarilor va continua cu festivitatea de depunere a Promisiunii ,orele 10.00-11.30 , deplasarea pe Insula Cercetasului orele 11.30 -12.30 si plecarea oaspetilor orele 13.00 - 14.00 .


20.05.2012 - 26 MAI - LOCUL DESEURILOR NU E IN CASA

Vino sambata 26 mai 2012 intre orele 10.00 - 17.00 la punctele de colectare , cu orice aparat electric sau electrocasnic vechi sau defect si poti castiga unul din premiile puse in joc . Un deponent poate primi un singur talon de tombola. Pentru preluarea de la domiciliu a aparatelor de mari dimensiuni , sau de la institutii si societati comerciale in vederea casarii apelati : 0751582835 ,0728918515.


24.04.2012 - ANUNT LICITATIE PUBLICA

PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI, cu sediul in Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0236.820561/2, fax. 0236.816054, persoana de contact Lucian Gradea. Tel. 0731732498, in calitate de proprietar, organizeaza LICITATIE PUBLICA DESCHISA la data de 24.05.2012, ora 10.00 �n vederea vanzarii, concesionarii si inchirierii unor imobile .


10.04.2012 - COMUNICAT DE PRESA - COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA -

Comitetul local pentru situatii de urgenta transmite cetatenilor municipiului Tecuci , Informarea meteorologica cu privire la scaderea temperaturilor sub limita de inghet si producerea fenomenului de bruma in special in diminetile zilelor de 10 si 11 aprilie 2012.In acest sens va recomandam sa luati masuri de atenuare si combatere a ingheturilor si brumelor cum ar fi: - Masuri practice inainte de plantare sau insamintare (plantele sensibile la inghet sunt cultivate pe pante cu expozitia sudica sau sud-vestica, care asigura scurgerea cu usurinta a aerului rece pe vai) - Masuri prin care se urmareste atenuarea radiatiei nocturne (fumigatiile, adapostirea, perdele vegetale de protectie) - Masuri prin care se realizeaza cresterea temperaturii solului si a aerului (incalzirea suprafetei solului prin irigare, incalzirea cu aer cald) - Mijloace mecanice (ventilarea aerului) prin care se impiedica formarea inversiunilor termice in stratul de aer din vecinatatea solului- Masuri agrofitotehnice prin care se influenteaza proprietatile termice ale stratului arabil si procesele radiative la suprafata solului. In functie de evolutia si intensitatea fenomenelor prognozate Administratia Nationala de Meteorologie va actualiza prezenta informare prin avertizari meteorologice ulterioare.


09.04.2012 - COMUNICAT DE PRESA - COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA -

In perioada premergatoare sarbatorilor PASCALE , precum si in zilele de PASTE ? 15 -17.04.2012, cand bisericile din municipiu primesc un numar sporit de credinciosi , pentru evitarea incendiilor, Comitetul local pentru situatii de urgenta recomanda:- slujitorii bisericii sa prezinte enoriasilor regulile privind utilizarea lumanarilor pe timpul slujbelor si dupa terminarea acestora; - permiterea accesului credinciosilor numai in limita capacitatii bisericii si mentinerea, in mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase cu public numeros, a usilor de acces si evacuare in pozitia deschis; - supravegherea permanenta, de o persoana special desemnata, a sobelor sau a altor mijloace de incalzit, pe timpul functionarii lor; - la terminarea slujbei si a programului, in cladire se sting lumanarile, carbunii din cadelnita si se evacueaza resturile in locuri sigure, in afara bisericii, se intrerupe alimentarea cu energie electrica; - amenajarea unor locuri pentru depunerea lumanarilor aprinse, la distanta de siguranta fata de elementele combustibile din interiorul bisericii, de preferinta in tavi metalice umplute cu nisip sau cu apa; - evacuarea din interiorul lacasului de cult, inaintea inceperii slujbelor cu public numeros, a covoarelor, mochetelor, scaunelor si bancilor nefixate in pardoseala; - interzicerea blocarii cailor de acces de catre autoturismele persoanelor participante la slujbele religioase si asigurarea accesului pentru autospecialele de stingere ale pompierilor, in caz de incendiu;- supravegherea permanenta a copiilor minori, pe timpul desfasurarii slujbelor; - dotarea lacasurilor de cult cu mijloace de prima interventie si mentinerea acestora in stare permanenta de functionare; - marcarea vizibila a iesirilor si stabilirea modului de evacuare a persoanelor in caz de incendiu, pentru evitarea producerii de panica si busculade; - anuntarea oricarui inceput de incendiu la numarul unic 112 .Aceste masuri se incadreaza in prevederile Ordinului comun nr. 28/2338 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la obiective de cult, emis de MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR si MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL. PRESEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA TECUCI ING. EDUARD FINKELSTAIN


21.03.2012 - ANUNT COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA -

In conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.481/2004 privind protectia civila , a O.M.A.I. nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta, a O.M.A.I. nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea normelor tehnice privind sistemul national integrat de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei si a aprobarii Presedintelui Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Tecuci,in data de 21.03.2012 intre orele 11.30 ? 12.10 se executa un exercitiu de informare publica prin sistemul de instiintare si alarmare centralizat al municipiului Tecuci . TEMA: -CUM NE PROTEJAM DE FURTUNA SI INUNDATII -


15.03.2012 - ANUNT PUBLIC -

15.13.2012 - ANUNT PUBLIC : PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI ,jud. Galati , titular al planului - PLAN URBANISTIC GENERAL TECUCUCI - anunta publicul interesat asupra incadrarii planului mentionat in procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe , in conformitate cu art.5 alin .2 din HG.nr.1076/2004 cu obligativitatea realizarii Raportului de mediu. Informatiile cu privire la planul susmentionat pot fi consultate la sediul Primariei Tecuci,jud. Galati si la ARPM Galati.Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul ARPM Galati str. Regiment 11 Siret, nr.2 pa la data de ... ( in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anutului de catre titular)


27.02.2012 - COMUNICAT - 79 DE ANI DE PROTECTIE CIVILA -

Aniversam 79 de ani de la legiferarea primelor activitati de protectie civila din Romania , prin Regulamentul Apararii Pasive , aprobat la 28 februarie 1933, de Regele Carol al II lea .Momentul este un prilej de retrospectiva a activitatilor desfasurate de specialistii protectiei civile care , pe parcursul celor peste trei sferturi de veac de existenta , s-au aflat mereu la datorie in sprijinul cetatenilor. LA MULTI ANI ! .


20.02.2012 - ANUNT PUBLIC -

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL TECUCI , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXTINDERE RETELE CANALIZARE SISTEM SEPARATIV MANAJERE SI PLUVIALE IN MUNICIPIUL TECUCI propus a fi amplasat pe strazi din municipiul Tecuci , ( conform anexei 1 si 2 la certificatul de urbanism nr.162 din 23.05.2011) Judetul Galati.


10.02.2012 - COMUNICAT DE PRESA - MUZEL MIXT TECUCI va fi consolidat si restaurat cu fonduri europene nerambursabile

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tecuci, in calitate de beneficiar si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional prin Agentia de Dezvoltare Regionala Sud-Est ?n calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013 au semnat in data de 30.12.2011 Contractul de finantare nr.2755 pentru proiectul - Reconvesie functionala, consolidare si restaurare ? Muzeul Mixt Tecuci -, Cod SMIS 20921.


08.02.2012 - COMUNICAT DE PRESA - Comunicare date anuale privind REGISTRUL AGRICOL

In conformitate cu prevederile art.17 din Norma tehnica de completare a registrului agricol pe perioada 2010 -2014 persoanele fizice si juridice au obligatia ca in perioada 5 ianuarie - 1 martie sa declare datele anuale privind membrii gospodariei, terenurile aflate in proprietate sau utilizare , cladirile cu destinatie de locuinta , constructii anexa , mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica , masini utilaje si instalatii pentru agricultura si silvicultura , efectivele de animale existente la inceputul fiecarui an si modificarile intervenite in cursul anului precedent .


06.02.2012 - COMUNICAT DE PRESA - cod portocaliu de atentionare meteo

Pentru depasirea situatiei create de fenomenele meteorologice de ninsoare si viscol din noaptea de 05 ? 06.02.2012 si pana la trecerea perioadei semnalata de atentionarea COD PORTIOCALIU, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Tecuci ,solicita cetatenilor din municipiu respectarea urmatoarelor masuri : - monitorizati evolutia fenomenelor meteorologice prognozate, conform informatiilor primite prin canalele mass - media ; - evitati pe cat posibil deplasarile cu autoturismele proprietate personala, iar daca situatia o impune, circulati cu vitaza redusa ( 20 ? 30 km / h ), pentru a evita accidentarea persoanelor care circula pe carosabil ca urmare a blocarii trotuarelor de zapada; - asigurati accesul utilajelor speciale de deszapezire pe caile de comunicatie; - asigurati accesul autovehiculelor pentru interventie in situatii de urgenta - ambulante,pompieri,politie,electricitate,gaze naturale ,apa canal si a autovehiculelor care asigura aprovizionarea cu alimente catre populatie; - folositi pentru deplasari urbane autovehicule destinate transportului in comun; - supravegheati permanent persoanele batrane,persoanele cu afectiuni medicale grave,femeile gravide si copii si solicitati imediat interventia persoanelor autorizate in situatii de urgenta; - indepartati zapada de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiti sau pe care le folositi ( spatii comerciale,agentii economice,institutii publice,etc.), pentru asigurarea traficului pietonal; - presedintii si administratorii asociatiilor de locatari / proprietari ,sa asigure mobilizarea locatarilor in vederea indepartarii zapezii de pe aleile dintre blocuri si din parcari in vederea asigurarii traficului auto si pietonal; - indepartati turturii de la marginea acoperisului cladirii, in conditiile in care acestia se formeaza la topirea zapezii; - incalziti corespunzator spatiile inchise si nu utilizati instalatii improvizate; - luati toate masuruile de protectie a persoanelor si animalelor din gospodarie; - protejati sursele de apa impotriva inghetului pentru a se asigura alimentarea populatiei si animalelor cu apa si alimentarea autovehiculelor de interventii in caz de incendii; - monitorizati cursurile de apa si semnalati autoritatile in cazul depistarii aglomerarilor de gheata sau poduri de gheata; - anuntati imediat la numarul unic 112 orice situatie de urgenta semnalata.


30.01.2012 - COMUNICAT DE PRESA - cod galben de atentionare meteo

Pentru prevenirea problemelor cauzate de temperaturile extreme de -25 la -15 grade,transmise prin atentionarea meteorologica COD GALBEN, valabila in perioada 28.01.2012 ? 03.02.2012, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Tecuci, solicita cetatenilor municipiului respectarea urmatoarelor masuri : - evitati deplasarile in spatii deschise si expunerea la frig ; - copiii nu trebuie transportati pe distante lungi in vehicule fara incalzire si nu trebuie lasati sa astepte in autovehicule parcate; - batranii cu afectiuni cardiace si respiratorii trebuie sa evite deplasarile si frecventarea locurilor aglomerate; - incalziti corespunzator spatiile inchise si nu utilizati instalatii improvizate; - sa ne alimentam corect (in special cu proteine si grasimi nesaturate, legume si fructe); - sa consumam lichide in cantitate suficienta (apa, ceaiuri si supe calde), dar sa nu ne atingem de bauturile alcoolice, pentru ca alcoolul nu ne asigura combustibilul de care avem nevoie; - luarea tuturor masuruilor de protectie a persoanelor si animalelor din gospodarie; - protejarea surselor de apa impotriva inghetului pentru a se asigura alimentarea populatiei si animalelor si interventii in caz de incendii; -monitorizarea cursurilor de apa si semnalarea autoritatilor in cazul depistarii aglomerarilor de gheata sau poduri de gheata; -anuntarea imediata la numarul unic 112 a orcarei situatii de urgenta semnalata. In perioadele cu temperaturi scazute extreme angajatorii trebuie sa asigure urmatoarele masuri minimale pentru mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza in aer liber: a) distribuirea de ceai fierbinte in cantitate de 0,5-1 litru/persoana/schimb; b)acordarea de pauze pentru refacerea capacitatii de termoreglare, scop in care se vor asigura spatii fixe sau mobile cu microclimat corespunzator; c)asigurarea echipamentului individual de protectie. Daca temperaturile extreme se mentin pe o perioada de cel putin doua zile consecutiv angajatorii care nu pot asigura conditiile de mai sus, de comun acord cu reprezentantii sindicatelor sau cu reprezentantii salariatilor, vor lua masurile dispuse in Ordonanta de urgenta nr. 99/2000 (reducerea programului de lucru, intreruperea colectiva a lucrului cu asigurarea continuitatii activitatii in locurile in care aceasta nu poate fi intrerupta potrivit prevederilor legale, etc).


29.01.2012 - COMUNICAT DE PRESA -

Prin prezentul comunicat, va facem cunoscut ca:

I. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Anuntul de participare nr.132791/31.01.2012, a lansat in SEAP, procedura de achizitie publica prin licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de - Proiectare si executie a sistemelor de canalizare si epurare a apelor uzate si sisteme de alimentare cu apa a localitatilor din judetul Galati - Conform caietului de sarcini, atasat invitatiei de participare, la punctul nr. 1 se regaseste obiectivul -Extindere retele de canalizare sistem separativ menajere si pluviale in municipiul Tecuci - in valoare de 8.841.913 lei inclusiv TVA. Valoarea totala estimata a achizitiei, este de 53.687.545,16 lei fara TVA .Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 04.04.2012, la sediul MDRT. Finantarea investitiei va fi asigurata de catre bugetul de stat. Durata totala de executie este de 108 luni de la data atribuirii contractului.

II. APA CANAL S.A. Galati, prin Anuntul de participare nr. 132815/01.02.2012, a lansat in SEAP, procedura de achizitie publica prin licitatie deschisa pentru atribuirea contractului pentru - Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare din Tecuci si Targu Bujor , inclusiv reabilitarea fronturilor de captare Vadu Rosca, Salcia Liesti, Cosmesti, Rotunda si Targu Bujor -


25.01.2012 - COMUNICAT DE PRESA - PLANUL DE ACTIUNI PE TIMP DE IARNA

Pentru aplicarea masurilor cuprinse in PLANUL DE ACTIUNE PE TIMP DE IARNA pe toata perioada sezonului rece , Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Tecuci, solicita cetatenilor respectarea urmatoarelor masuri : - parcarea autoturismelor proprietate personala in zone special amenajate ,pentru a permite utilajelor de deszapezire sa intervina eficient - supravegherea persoanelor batrane si cu afectiuni medicale grave - indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor - mobilizarea locuitorilor in cadrul asociatiilor de locatari , in vederea indepartarii zapezii dintre blocuri - indepartarea turturilor de la marginea acoperisului cladirilor - apelarea imediata la numarul unic de urgenta 112 , in vederea semnalarii oricarei situatii de urgenta -se interzice traversrea raurilor si baltilor inghetate si in special se interzice jocul copiilor pe balti sau lacuri inghetate.


20.01.2012 - COMUNICAT PRIVIND PUBLICAREA UNOR HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

In data de 22.12.2011 in sedinta Consiliului Local al Municipiului Tecuci au fost aprobate mai multe Hotarari importante pentru cetatenii Municipiului Tecuci . Acestea pot fi accesate in sectiunea Hotarari ale Consiliului Local pe seitul www.municipiultecuci.ro :
- HOTARAREA NR.175 - PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2012
- ANEXA LA HOT.NR.175 TABEL CU IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE CARE SE PERCEP DE LA 01.01.2012
- REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA SI COMPETENTELE DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE LA PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE ,PENTRU PERSOANE FIZICE, IN ANUL 2012
- HOTARAREA NR.189 PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL 2012-2013
- HOTARAREA NR.187 PRIVIND FOLOSIREA TERENULUI ARABIL SI ORGANIZAREA PASUNATULUI PE SUPRAFETELE APARTINAND UAT TECUCI,AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL, IN ANUL 2012
- HOTARAREA NR.184 PRIVIND REACTUALIZAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE A CAILOR PUBLICE DE COMUNICATIE DIN MUNICIPIUL TECUCI
- HOTARAREA NR.183 PRIVIND STABILIREA SITUATIILOR IN CARE POATE FI ACORDAT UN AJUTOR DE URGENTA PENTRU ASIGURAREA CONFORTULUI TERMIC NECESAR PENTRU PERIOADA DE IARNA
- HOTARAREA NR.182 Privind aprobarea planului anual de actiune si lucrari de interes local ce urmeaza a fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social
- ANEXA LA HOTARAREA NR.182 PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL
- HOTARAREA NR.181 Privind atribuirea de denumiri unor strazi nou infiintate in Municipiul Tecuci
- HOTARAREA NR.174 Privind completarea Regulamentului privind stabilirea si incasarea taxei de habitat cu destinatia salubrizare
- HOTARAREA NR.173 Privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru serviciile prestate populatiei si agentilor economici de catre SC Piete_Zone Verzi SA
- ANEXA LA HOTARAREA NR.173 TAXE SI TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE POPULATIEI SI AGENTILOR ECONOMICI DE SC PIETE - ZONE VERZI SA INCEPAND CU 01.01.2012


18.01.2012 - COMUNICAT DE PRESA - CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TECUCI

Casa de Cultura a Municipiului Tecuci ,organizeaza vineri 20.01.2012 ora 10,30 in foaierul salii de spectacole Ion Petrovici, o conferinta de presa cu urmatoarea ordine de zi : 1. Bilantul activitatilor pe anul 2011 , 2.Proiecte culturale pentru anul 2012. Sunt invitati sa participe reprezentantii presei locale si judetene , precum si membri ai comisiei de cultura din cadrul Consiliului Local si ai Consiliului Consultativ al casei de Cultura.


23.12.2011 - COMUNICAT DE PRESA - PARCUL DENDROLOGIC AL MUNICIPIULUI TECUCI VA FI MODERNIZAT CU FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tecuci, implementeaza proiectul - Dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi (gradini publice, parcuri, mobilier urban) ? Parc Dendrologic Tecuci, Cod SMIS 7899. Proiectul este co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala ce se deruleaza in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Centre urbane.Proiectul se deruleaza pe o perioada de 24 luni, ?ncepand cu data de 17 noiembrie 2011.Valoarea totala a Proiectului este de 9 273 765,90 lei din care, valoarea finantarii eligibile nerambursabile a Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regionala este de 5 757 281,20 lei, valoarea eligibila nerambursabila de la bugetul national este de 1 264 667,24 lei si valoarea eligibila proprie de la bugetul local este de 143 305,07 lei.


22.12.2011 - MINUTA SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 22 DECEMBRIE 2011 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI

In cadrul sedintei au fost adoptate mai multe hotarari : Hot 172/22.12.2011 privind rectificarea bugetului general centralizat pe anul 2011 ,Hot 173 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru serviciile prestate polulatioei si agentilor economici de catre SC Piete Zone Verzi SA ,Hot 174 privind completarea Regulamentului privind stabilirea si incasarea taxei de habitat , Hot 175 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2012 .... .


21.11.2011 - ANUNT: PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI supune dezbaterii si informarii publice ,urmatorul proiect de act normativ : PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELEOR SI TAXELOR LOCALE , PENTRU ANUL FISCAL 2012

PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI supune dezbaterii si informarii publice ,urmatorul proiect de act normativ : PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELEOR SI TAXELOR LOCALE , PENTRU ANUL FISCAL 2012 .Materialele pot fi studiate pe adresa www.municipiultecuci.ro ( sectiunea Anunturi si Proiecte de Hotarari) , precum si pe suport hartie si electronic la SERVICIUL VENITURI SI EXECUTARE SILITA din cadrul Primariei Tecuci. Dezbaterea va avea loc pe data de 15.12.2011 orele 12.00 in Sala mare de sedinte a Primariei Tecuci. Recomandarile scrise sau comentariile , tuturor celor ineresati, cu privire la Regulamentul taxei de salubrizare din Municipiul Tecuci , pot fi facute pe adresa de email primtecuci@yahoo.com , depuse in scris la Registratura Primariei sau trimise prin fax la numarul 0236 816054 pana in data de 15.12.2011 ora 10.30


20.11.2011 - RECOMANDARI PRIVIND PREVENIREA INCENDIILOR IN PERIOADA SEZONULUI RECE

In perioada sezonului rece creste pericolul izbucnirii incendiilor avand drept cauze exploatarea necorespunzatoare a sitemelor de incalzire si a instalatiilor electrice . Pentru inlaturarea pericolului de incendiu care apare din cauza exploatarii in conditii necorespunzatoare a sobelor sau a altor mijloace de incalzire , recomandam respectarea unor masuri specifice.


11.11.2011 - ANUNT - U.A.T MUNICIPIUL TECUCI supune dezbaterii publice pentru modificare REGULAMENT DE ADMINISTRARE SI UTILIZARE A CAILOR PUBLICE DE COMUNICATIE DIN MUNICIPIUL TECUCI

Materialele pot fi studiate la sediul U.A.T. Tecuci din str. 1 Decembrie 1918 nr.66 , la Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice camera 33 din Primaria Tecuci. Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la materialul supus dezbaterii publice pot fi depuse la compartimentul cancelarie, relatii publice , transmise prin fax la nr. 0236816054 sau in format electronic la adresa de email primtecuci@yahoo.com pana la data de 12.12.2011 ora 8.00 . Se propun modificari si completari cu privire la : organizarea unor competitii sportive sau alte activitati de agest gen pe drumurile publice ,curatarea sau spalarea vehiculelor murdare pe drumul public, scurgerea lubrifiantilor, a altor produse inflamabile, toxice , circulatia , oprirea , stationarea sau parcarea pe trotuare,pasaje pietonale , alei sau zone verzi, ....

11.11.2011 - REGULAMENT DE ADMINISTRARE SI UTILIZARE A CAILOR PUBLICE DE COMUNICATIE DIN MUNICIPIUL TECUCI


24.10.2011 - ANUNT: LICITATIE PUBLICA DESCHISA IN DATA DE 29.11.2011 ORA 10.00

PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI , in calitate de proprietar , organizeaza LICITATIE PUBLICA DESCHISA la data de 29.11.2011 , ora 10.00 in vederea vanzarii, concesionarii, asocierii si inchirierii unor imobile . Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 20.11.2011. Locul si data limita pentru primirea ofertelor: sediul Primariei Municipiului Tecuci ,registratura primariei , pana la data de 29.11.2011 ora 9.00 . Locul si data desfasurarii licitatiei : sediul Primariei Municipiului Tecuci , sala de sedinte , in data de 29.11.2011 ora 10.00 . Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar.Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele 10-12 la camera 36 din sediul Primariei Tecuci.


19.10.2011 - ANUNT: IN PERIOADA 20 - 31 OCTOMBRIE 2011 SE EFECTUEAZA RECENSAMANTUL POPULATIEI SI AL LOCUINTELOR

In vederea desfasurarii in bune conditii a recensamantului populatiei si al locuintelor , la nivelul municipiului Tecuci, la sediul Primariei Tecuci va fi asigurat serviciul de permanenta , in perioada 19-31 octombrie 2011, dupa cum urmeaza : - de luni pana joi inclusiv , in intervalul orar : 08.00 - 16.30 la numerele de telefon 0236820561 si 0236820562 interior 58 ; 16.30-20.00 la numarul de telefon 0236820447; - in zilele de vineri , in intervalul orar : 08.00 - 14.00 la numerele de telefon 0236820561 si 0236820562 interior 58 ; 14.00-20.00 la numarul de telefon 0236820447 , - in zilele de sambata si duminica , in intervalul orar : 08.00-20.00 la numarul de telefon 0236820447 . La numerele de telefon mentionate mai sus, in intervalul orar specificat,se pot face sesizari sau se pot cere informatii cu privire la autenticitatea recenzorilor care se prezinta in scopul realizarii recensamantului .


19.10.2011 - ANUNT: S.C. PIETE-ZONE VERZI SA - TAXE SI TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE POPULATIEI SI AGENTILOR ECONOMICI ,INCEPAND CU 01.01.2012

Proiectul de hotarare privind taxele si tarifele pentru serviciile prestate populatiei si agentilor economici de SC Piete-Zone Verzi SA incepand cu data de 01.01.2012 . Din cuprins : tarife pentru inchirieri platouri in Piata Centrala, in Piata Progresul si Piata Industriala ; tarif inchiriere mese in piata agroalimentara , intrare in obor in zilele de targ, tarife pentru comercializare in obor , tarife practicate in perioada bilciului , tarif inchirieri in hala de lactate si carne, tarife pentru utilizarea temporara a locurilor amenajate din piete , inchiriere obiecte de inventar, inchirieri in obor in zile de targ ,tarife practicate in parcarile cu plata ....


17.10.2011 - ANUNT: PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI SUPUNE DEZBATERII SI INFORMARII PUBLICE PROIECTUL PLAN URBANISTIC ZONAL

PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI supune dezbaterii si informmarii publice proiectul PLAN URBANISTIC ZONAL - in zona estica a Municipiului Tecuci. Obiectul lucrarii : Elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL pentru construire birouri moderne cu laborator si amplasare statie betoane , strada Cuza Voda , la est de Municipiul Tecuci. Beneficiar : SC CONSTRUCTII AVRAM IANCU SRL.


25.09.2011 - PROGRAMUL ACTIVITATIILOR DE SARBATORIRE A FAMILIILOR CARE IMPLINESC SAU AU IMPLINIT 50 DE ANI DE CASATORIE SI A ZILEI DE 01 OCTOMBRIE 2011 , ZIUA INTERNATIONALA A PERSOANELOR DE VARSTA A TREIA

LOCUL DE DESFASURARE : SALA MARE A PRIMARIEI TECUCI ; ZIUA DE DESFASURARE : 30 septembrie 2011 ; ORA 10:00 - Primirea familiilor invitate sa fie sarbatorite ; 10:15 - 10:30 - Deschiderea si prezentarea programului de activitati a organizatorilor, sponsorilor si partenerilor media, de catre un reprezentant al Primariei sau de catre Directorul Casei de Cultura Tecuci; 10:30- 11:00 - Cuvantul de felicitare, pentru cei sarbatoriti, al Primarului Municipiului Tecuci; 11:00-11:20 - Alocutiune sustinuta de Parintele Protoereu Joghiu Gheorghe - in cinstea sarbatoririi celor 60 de familii si cu prilejul sarbatoririi in anul 2011 a Anului Omagial dedicat Sfintei Cununii si a Sfantului Botez; 11:20-11:30 - Cuvant de felicitare prezentat de catre Presedintele Asociatiei Pensionarilor Organizatia Tecuci, Ing. Dimoftache Virgil, cu prilejul sarbatoririi celor 60 de familii invitate si cu prilejul sarbatoririi Zilei Internationale a Persoanelor de varsta a treia ;11:30 - 12:30 - Inmanarea Diplomelor aniversare, a florilor si premiului in valoare de 300 lei tuturor familiilor prezente la activitate; 12:30-13:00 - Spectacol oferit de catre formatiile artistice ale Casei de Cultura Tecuci. 13:00-14:00 - TIMP ALOCAT PENTRU DEPLASAREA CATRE CINEMA CAFFE (MAGAZIN UNIREA) 14:00- 17:00 - BALUL DE SAMBATA SEARA FILM - OFERIT DE CINEMA CAFFE TECUCI, ( in doua serii 50 si 50 de persoane) /locatia - Magazin Unirea etajul II . PARTENER MEDIA : RADIO TECUCI ; PARTENERI DE ORGANIZARE : CASA DE CULTURA TECUCI SI CINEMA CAFFE - TECUCI (etajul II Magazin Unirea) reprezentat de domnul Iorgus Florin ; COMPARTIMENT RELATII PUBLICE


14.07.2011 - C O M U N I C A T

COMUNICAT PRIVIND MASURILE DE PREVENIRE A PRODUCERII UNOR SITUATII DE URGENTA PE FONDUL AVERIZARILOR METEOROLOGICE PENTRU FENOMENE NEOBISNUITE (CANICULA,DISCONFORT TERMIC)


12.07.2011 - ANUNT IMPORTANT

DATORITA CONDITIILOR METEOROLOGICE NEFAVORABILE (PLOAIE) ANUNTATE PENTRU ZILELE DE MARTI-JOI (12-14) IULIE 2011 , ACTIUNEA DE APLICARE A TRATAMENTELOR AVIOCHIMICE PENTRU COMBATEREA TANTARILOR S-A AMANAT PENTRU ZILELE DE 15 SI 16 IULIE .


RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI CONTENCIOS LA 30.06.2011


ANUNT IMPORTANT - 05.07.2011

STIMATI CETATENI , IN DATA DE 12.07.2011, ORELE 19:00 PANA LA APUSUL SOARELUI SI IN DATA DE 13.07.2011 INTRE ORELE 07:00 ? 08:30, PE TERITORIUL MUNICIPIULUI TECUCI SE VOR EXECUTA TRATAMENTE AVIOCHIMICE PENTRU COMBATEREA TANTARILOR. SE VA UTILIZA INSECTICIDUL AQUA K-OTHRINE, INSECTICID DE CONTACT SI INGESTIE. VA RUGAM SA LUATI MASURI PENTRU PROTEJAREA FAMILIILOR DE ALBINE, A BAZEI FURAJERE SERICICOLE, A SURSELOR DE APA POTABILA DESCOPERITE, A PRODUSELOR ALIMENTARE DIN CURTI, GRADINI, BALCOANE, IMPOTRIVA CONTAMINARII CU INSECTICID . PERIOADA DE TRATAMENT SE VA PRELUNGI CU FIECARE ZI IN CARE SE INREGISTREAZA TIMP NEFAVORABIL EXECUTARII LUCRARII. APLICULTORII TREBUIE SA TINA ALBINELE IN STUPI IN PERIOADA TRATAMENTULUI SI 24 ORE DUPA TERMINAREA ACESTUIA.


ANUNT : CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI - 24.06.2011

SE ADUCE LA CUNOSTINTA LOCUITORILOR MUNICIPIULUI TECUCI CA IN DATA DE 30.06.2011 ORA 16.00 , VA AVEA LOC SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MJUNICIPIULUI TECUCI, IN SALA MARE A PRIMARIEI . DETALII PRIVIND ORDINEA DE ZI IN SECTIUNEA ANUNTURI .


ANUNT IMPORTANT - 24.06.2011

STIMATI CETATENI , CA URMARE A ATENTIONARII METEOROLOGICE DE COD GALBEN PRIMITA DE LA ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE, PRIVIND PROGNOZA METEOROLOGICA, ?N INTERVALUL 24.06.2011, ORA 12:00 ? 25.06.2011, ORA 18:00, EXECUTIA TRATAMENTELOR AVIOCHIMICE PENTRU COMBATEREA TANTARILOR PROGRAMATA A AVEA LOC PE TERITORIUL MUNICIPIULUI TECUCI ?N DATA DE 24.06.2011, ORELE 19:00 PANA LA APUSUL SOARELUI SI IN DATA DE 25.06.2011 INTRE ORELE 07:00 ? 08:30, A FOST AMANATA PENTRU O DATĂ ULTERIOARA IN FUNCTIE DE CONDITIILE METEOROLOGICE.


ANUNT IMPORTANT

STIMATI CETATENI , IN DATA DE 24.06.2011, ORELE 19:00 PANA LA APUSUL SOARELUI SI IN DATA DE 25.06.2011 INTRE ORELE 07:00 ? 08:30, PE TERITORIUL MUNICIPIULUI TECUCI SE VOR EXECUTA TRATAMENTE AVIOCHIMICE PENTRU COMBATEREA TANTARILOR. SE VA UTILIZA INSECTICIDUL AQUA K-OTHRINE, INSECTICID DE CONTACT SI INGESTIE. VA RUGAM SA LUATI MASURI PENTRU PROTEJAREA FAMILIILOR DE ALBINE, A BAZEI FURAJERE SERICICOLE, A SURSELOR DE APA POTABILA DESCOPERITE, A PRODUSELOR ALIMENTARE DIN CURTI, GRADINI, BALCOANE, IMPOTRIVA CONTAMINARII CU INSECTICID . PERIOADA DE TRATAMENT SE VA PRELUNGI CU FIECARE ZI IN CARE SE INREGISTREAZĂ TIMP NEFAVORABIL EXECUTARII LUCRARII.


COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA , anunta : exercitiu de informare publica

Anunt : Comitetul local pentru situatii de urgenta : in data de 23.06.2011 intre orele 11.30 si 12.20 se executa un exercitiu de informare publica prin sistemul de instiintare si alarmare centralizat al municipiului Tecuci. TEMA: Protectia populatiei pe timp de seceta si canicula .


O LUME , O PROMISIUNE

Cercetasia este o poveste adevarata de viata, primita ca dar de la parintele ei Baden Powell. Cercetasia dezvolta intreaga personalitate a tinerilor bazandu-se pe joc, voie buna si munca. Prin ridicarea in 1925 a primului monument din Europa inchinat cercetasilor romani cazuti in Primul razboi mondial, Tecuciul a devenit pentru miscarea cercetaseasca ceea ce este Alba Iulia pentru Marea si Sfanta Unire a romanilor. Asa cum ne-am obisnuit, in fiecare florar al anului, municipiul Tecuci a fost gazda manifestarilor prilejuite de sarbatorirea Zilei Cercetasului. In acest an au raspuns invitatiei Organizatiei Nationale Cercetasii Romaniei Centrul Local Tecuci, Primariei Municipiului Tecuci si Consiliului Local Tecuci 340 de cercetasi, din Centrul Local Dimancescu - Bucuresti, Centrul Local Alb - Bucuresti, Centrul Local Baden Powel - Bucuresti, Centrul Local Braila, Centrul Local Saucesti - Bacau, Centrul Local Sfantul Anton - Iasi, Centrul Local Acocero - Iasi, Centrul Local Matca, Centrul Local Liesti si Centrul Local Tecuci, cu unitaile The Wild Scouts, Pinocchio, Viva, Matei Basarab si Ungureni - coordonatori Viorica Sava si Oana Gheorghe. Timp de trei zile, cercetasii au avut activitati cu specific cercetasesc, iar seara au avut prilejul sa; organizeze in mod comun, actiuni cultural-artistice in aer liber. In acest an, focul de tabara , organizat in seara de 21 mai pe Insula Cercetasilor din Tecuci, a fost putin umbrit de nori negri si stropi de ploaie, insa cercetasii, curajosi prin felul lor de a fi, nu s-au lasat speriati si si-au continuat activitatile sub cerul innourat. Ultima zi a manifestarilor a fost cea mai importanta pentru tinerii cercetasi care s-au adunat in fata Statuii Cercetasului pentru a depune Promisiunea. Intr-un cadru festiv si emotionant, in fata consilierilor locali, a reprezentantilor administratiei locale si a cetatenilor municipiului, cercetasii au rostit Promisiunea 2011. Dupa o scurta defilare prin fata statuii, in aplauzele celor prezenti, cercetasii si-au luat ramas bun de la gazdele tecucene.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI ESTE CONVOCAT IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 26.05.2011 ORELE 16.00

Consiliul local al Municipiului Tecuci este convocat in sedinta ordinara in data de 26.05.2011,orele 16.00, in sala mare de sedinte a Primariei Tecuci , cu urmatoarele proiecte ale ordinei de zi : -1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, pe anul 2011 -2. Proiect de hotarare privind acordarea facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale, pentru persoane fizice , in anul 2011 .......pentru mai multe detalii accesati sectiunea Dispozitii , Dispozitia 1690 din 20.05.2011.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI ESTE CONVOCAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA IN DATA DE 11.05.2011 ORELE 16.00

Consiliul local al Municipiului Tecuci este convocat in sedinta extraordinara in data de 11.05.2011,orele 16.00, in sala mare de sedinte a Primariei Tecuci , cu urmatoarele proiecte ale ordinei de zi : -1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor centralizate ale Municipiului Tecuci pentru trim.I,2011 - 2. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului anual de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli la data de 31.12.2010 - 3. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului referitor la taxa de habitat cu destinatia salubrizare , aprobat prin HCL nr.161/25.11.2010 - 4. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului Bibliotecii Municipale Stefan Petica Tecuci si a proiectului de management depus - 5. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului Case de Cultura a Municipiului Tecuci si a proiectului de management depus - 6. Proiect de hotarare privind planul local de actiune pentru zonele vulnerabile la nitrati provenind din surse agricole.


ZIUA DE 9 MAI IN CONSTIINTA ROMANILOR , TRECUT SI PREZENT

In contextul manifestarilor dedicate zilei de 9 Mai, cand se vor sarbatori trei evenimente: Ziua Independentei Romaniei; Ziua Victoriei celui de-al II-lea razboi mondial si Ziua Europei, la nivelul municipiului Tecuci vor fi organizate manifestari care ilustreaza si evoca cele trei evenimente. - Deschiderea manifestarilor - ora 11:00 - Intonarea Imnului de Stat si a Imnului Europei 11:00 - 11:10 - Alocutiunea Primarului Municipiului Tecuci 11:10 - 11:30 - Derularea spectacolului dedicat celor trei evenimente 11:30 - 12:00 * Biblioteca municipala Stefan Petica Tecuci expozitie de carte Sala de lectura si Sectia pentru copii ora 09:00; * Spectacol artistic (dansuri, cantece, recitari, scenete, aplicatii) cu elevii din unele unitati de invatamant si cu elevii de la clasele Casei de Cultura Tecuci locul de desfasurare esplanada din fata Primariei Tecuci; * Muzeul Mixt Tecuci in parteneriat cu Scoala nr. 10 D. Sturza expunere cu tema Tecucenii in Razboiul din 1877 - 1878 amfiteatrul scolii ora 12:00. La aceste manifestari vor participa reprezentanti din partea institutiilor de cultura, inspectorul scolar zonal prof. Olariu Eugenia, cadre didactice si elevi. Pentru ca spectacolul sa se desfasoare in conditii optime si pentru siguranta participantilor, in mare majoritate elevi, circulatia rutiera va fi inchisa pe sensul din fata Primariei pe toata durata manifestarilor.


14 Mai - reciclam impreuna

Pe data de 14 mai a.c, la nivelul municipiului Tecuci va avea loc o actiune de colectare a deseurilor reciclabile electrice si electronice. Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice din cadrul Primariei municipiului Tecuci in colaborare cu firma Rorec Romania vor infiinta cinci puncte de colectare dupa cum urmeaza: cartierul Cernicari - la fosta Scoala nr. 9; cartierul CFR - la intersectia opt colturi; cartierul N. Balcescu la fosta piata; zona centrala - la Scoala nr. 4 I. Petrovici si in cartierul satul-Nou - la Scoala nr. 1 A. Rugina. Societatea Romprest SA va asigura transportul deseurilor catre un loc de depozitare, cu caracter temporar, pus la dispozitie de Primaria municipiului Tecuci, in incinta fostelor unitati militare, intr-un spatiu inchis. La aceasta actiune vor participa si elevii claselor a-XI-a din mai multe scoli din Tecuci, acestia avand indatorirea de a inregistra toti cetatenii care vor preda deseuri reciclabile electrice si electronice, in vederea inscrierii acestora la tombola ce va avea loc a doua zi in Sala Mare a Primariei, incepand cu ora 11.00.


Biroul pasapoarte din Tecuci isi reia activitatea

Incepand cu data de 1 mai 2011, tecucenii vor avea posibilitatea de a-si depune documentele privind eliberarea pasaportului si la Tecuci, astfel incat sa se evite drumurile costisitoare la Galati. Pana la redeschiderea acestui birou s-a trecut la amenajarea unui spatiu cu destinatia de centru primiri documente, iar in perioada imediat urmatoare v-a fi achizitionata tehnica necesara realizarii documentelor. Pentru moment reabilitam spatiul, apoi il vom dota cu tehnica adecvata - laptop, aparat amprente si semnaturi digitale si toate cele necesare - urmand ca de la 1 mai sa deschidem Biroul pasapoarte. Pasapoartele vor fi temporare, pe perioade de 3-5 ani, si vor fi eliberate in termen de 14 zile calendaristice de la depunerea dosarului complet. Tin sa mentionez in mod deosebit ca aceasta activitate a fost reluata doar cu scopul de a veni in sprijinul cetatenilor, fara nici un beneficiu financiar pentru serviciul nostru, a declarat Viorel Marius Anghelina, seful Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci. Investitia privind constituirea Biroului pasapoarte este suportata integral din bugetul local al administratiei publice tecucene, dar de serviciile acestui birou vor beneficia atat cetatenii municipiului Tecuci cat si cei ce locuiesc in comunele arondate Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci, fara a se percepe pentru acestia din urma o taxa suplimentara.


Doar 4 cupluri au decis sa divorteze pe cale administrativa

De la inceputul acestui an, 5 cupluri din municipiul Tecuci si-au exprimat dorinta de a divorta pe cale administrativa. Trei dosare au fost solutionate, unul a fost retras de deponenti, iar unul se afla in termenul de gandire. Legea 202/2010 permite finalizarea mai rapida a divortului prin depunerea actelor la primarie, cu conditia ca ambele parti sa fie de acord. Alte conditii ale divortului administrativ sunt ca partenerii sa nu aiba copii minori, sa se inteleaga asupra numelui pe care il vor purta ulterior si asupra partajului bunurilor comune si nici unul dintre soti sa nu se afle sub interdictie. Cuplurile care vor sa divorteze rapid, pot depune o cerere la primarie, unde Secretarul Consiliului Local Tecuci inregistreaza cererea si le acorda un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de divort.Sala Polivalenta - un vis devenit realitate

In primavara anului 2008, la Tecuci, au fost demarate doua lucrari de mare amploare ce vizau constructia unui bazin de inot de dimensiuni olimpice si a unei sali polivalente cu o capacitate de 150 locuri. Primaria municipiului Tecuci a pus la dispozitia Companiei Nationale de Investitii Bucuresti 4000 mp teren pentru construirea salii polivalente urmand ca aceasta sa se ocupe de bransamente si utilitati. Dupa trei ani, SC UNICOM SA Galati (firma care s-a ocupat de efectuarea lucrarilor) a anuntat ca a incheiat lucrarile si ca beneficiarii, Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si Consiliul Local Tecuci sunt in masura sa deschida portile celei mai frumoase sali de sport pe care o are Tecuciul si care va gazdui turnee oficiale de handbal, baschet, volei, tenis de camp si alte sporturi. In data de 21 aprilie 2011, ora 09:00, prof. Dumitru Ghetu, directorul Scolii Sportive Tecuci, care va administra si Sala polivalenta, alaturi de oficialitatile municipiului Tecuci, consilieri locali precum si alti invitati: cadre didactice, elevi, conducatori ai institutiilor din localitate si din judet, vor inaugura sala polivalenta si vor da startul primei competitii sportive: turneul de handbal juniori II, care se va desfasura in perioada imediat urmatoare.


.: -Anunturi, Comunicate si Evenimente recente :.


Prezentare generala.
 
(c) 2010 Primaria Municipiului Tecuci
Toate drepturile rezervate. Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare.