Prima pagina
Formulare on-line
Consiliul local
Componenta
Comisii de specialitate
Regulamentul de organizare
Proiecte de hotarari
Hotarari
Sedinte Consiliul Local
Procese verbale de sedinta CL
Dispozitii
Declaratii de avere
Primaria
Dispozitii primar
Conducerea
Regulament de organizare
Organigrama
Directii si servicii
Declaratii de avere
Audiente
Anunturi
Licitatii
Municipiul Tecuci

Galerie foto
Oportunitati de afaceri
Turism
Institutii de cultura
Institutii de invatamant
Unitati sanitare
Prezentare
Istoric
Legislatie
Legislatie
Presa
Comunicate de presa
Organizare
Impozite si taxe locale
Control comercial
Ajutor social
Evidenta persoanelor
Institutia Arhitect Sef:    S.P. Situatii de Urgenta
Investitii
Investitii
Registrul Agricol
Autoritate tutelara
Audit public intern
Fonduri europene
Asociatii proprietari
Administarea domeniului public si privat
Avizare Monitorizare Servicii Publice
Contact
TELVERDE : 0 800 832 824

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 66 Tecuci, jud. Galati, Zip: 805300
Telefon centrala: 0236/820561, 0236/820562, 0236/820566
Telefon secretariat: 0236/820446
Fax: 0236/816054
Ofiter de serviciu: 0236/820447
primaria@primariatecuci.ro
relatiipublice@primariatecuci.ro primtecuci@yahoo.com
 
- 2013 -


09.12.2013 - DISPOZITIA NR. 4782 DIN 09.12.2013 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : Constituirea comisiilor de inventariere anuale a bunurilor materiale si a valorilor banesti existente in patrimoniul UAT Municipiul Tecuci .

03.06.2013 - DISPOZITIA NR. 1205 DIN 03.06.2013 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea unor masuri privind reglementarea accesului functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul UAT Municipiul Tecuci pe perioada concediului de odihna .

15.04.2013 - DISPOZITIA NR. 706 DIN 15.04.2013 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea procedurii de afisare a publicatiilor da vanzare,citatiilor, anunturilor si a altor documente pentru care se prevede prin lege , obligatia afisarii la sediul UAT Tecuci .

15.04.2013 - DISPOZITIA NR. 704 DIN 15.04.2013 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : masuri pentru stabilirea procedurii de predare primire a corespondentei gestionate de UAT Tecuci , institutiile si serviciile publice de interes local, centrele financiare,precum si societatile infiintate prin Hotararea Consiliului local .

19.03.2013 - DISPOZITIA NR. 500 DIN 19.03.2013 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : masuri pentru asigurarea serviciului de permanenta in cadrul dispeceratului pentru situatii de urgenta la nivelul UAT Tecuci .

05.02.2013 - DISPOZITIA NR. 248 DIN 05.02.2013 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea modalitatii de transmitere a materialelor de sedinta , consilierilor locali .

04.02.2013 - DISPOZITIA NR. 243 DIN 04.02.2013 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea procedurii de centralizare in contabilitate a documentelor de achizitie de bunuri si servicii efectuate de serviciile / birourile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului .

01.02.2013 - DISPOZITIA NR. 240 DIN 01.02.2013 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : transmiterea in folosinta gratuita asociatiilor de proprietari din municipiul Tecuci a tehnicii de calcul aflata in inventarul UAT Tecuci si care nu mai este utilizata de personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului .

01.02.2013 - DISPOZITIA NR. 239 DIN 01.02.2013 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : masuri privind comunicarea informatiilor de interes public gestionate de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului , precum si de institutiile si serviciile de interes local .

- 2012 -


11.12.2012 - DISPOZITIA NR. 3960 DIN 11.12.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : aprobarea reprogramarii concediilor de odihna ale functionarilor publici si personalului contractual .

28.11.2012 - DISPOZITIA NR. 3873 DIN 28.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : masuri pentru inregistrarea in evidentele BUIES/PJ a contribuabililor persoane juridice nou infiintati .

29.11.2012 - DISPOZITIA NR. 3803 DIN 29.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : constituirea comisiei de receptie a lucrarilor publice de pe raza UAT Tecuci .

29.11.2012 - DISPOZITIA NR. 3537 DIN 29.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : organizarea si efectuarea inventarierii anuale a bunurilor materiale si valorilor banesti existente in patrimoniul UAT - municipiul Tecuci .

27.11.2012 - DISPOZITIA NR. 3466 DIN 27.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : desemnarea functionarului public responsabil cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si declaratiilor de interese ale alesilor locali precum si ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului .

26.11.2012 - DISPOZITIA NR. 3465 DIN 26.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : constituirea unei comisii de verificare a sesizarilor inregistrate sub nr.13882/pf si 13883/pf din 21.11.2012 .

26.11.2012 - DISPOZITIA NR. 2887 DIN 26.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea procedurii de rezolvare a corespondentei adresate institutiilor si serviciilor publice de interes local din municipiul Tecuci .

13.11.2012 - DISPOZITIA NR. 2869 DIN 13.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : reorganizarea Comitetului local pentru situatii de urgenta , a Centrului operativ cu activitate temporara Tecuci precum si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a CLSU si COAT .

13.11.2012 - DISPOZITIA NR. 2868 DIN 13.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : atribuirea calitatii de cadru tehnic in domeniul apararii impotriva incendiilor la Primaria Tecuci si Consiliul Local Tecuci .

13.11.2012 - DISPOZITIA NR. 2867 DIN 13.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : atribuirea calitatii de inspector de protectie civila unor functionari publici din aparatul de specialitate al Primarului .

13.11.2012 - DISPOZITIA NR. 2866 DIN 13.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : incetare contract individual de munca al domnului Antohi Danut .

12.11.2012 - DISPOZITIA NR. 2865 DIN 12.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : constituirea unei comisii pentru analizarea sesizarii nr.9058/pf/22.10.2012 .

12.11.2012 - DISPOZITIA NR. 2861 DIN 12.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea persoanei responsabile cu utilizarea serviciului - Recom online - conform protocolului de colaborare nr.50925/01.09.2005.

09.11.2012 - DISPOZITIA NR. 2861 DIN 09.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : reprogramarea concediilor de odihna aferente anului 2012 , neefectuate pana la data de 01.12.2012.

09.11.2012 - DISPOZITIA NR. 2857 DIN 09.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : constituirea comisiei pentru receptia finala a obiectivului - Amenajare loc joaca Cartier Balcescu- contract de executie lucrari nr.104575 /16.11.2011.

07.11.2012 - DISPOZITIA NR. 2854 DIN 07.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : constituirea unei comisii care sa asigure procesul de predare primire a gestiunii domnului Mitrea Gabriel si primirea gestiunii de catre doamna Nascu Margareta.

07.11.2012 - DISPOZITIA NR. 2853 DIN 07.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : reprogramarea concediilor de odihna aferente anului 2012 , neefectuate pana la data de 1.12.2012 .

06.11.2012 - DISPOZITIA NR. 2852 DIN 06.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea procedurii de inregistrare in evidentele fiscale a mijloacelor de transport cu tractiune mecanica

05.11.2012 - DISPOZITIA NR. 2851 DIN 05.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din data de 09.12.2012.

05.11.2012 - DISPOZITIA NR. 2850 DIN 05.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : prezentarea programului zilnic de activitate .

02.11.2012 - DISPOZITIA NR. 2849 DIN 02.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : mutara temporara a doamnei Tudose Despina de la compartimentul administrare scoli la compartimentul incasari venituri.

01.10.2012 - DISPOZITIA NR. 569 DIN 01.10.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea programului zilnic de lucru pentru personalul din institutiile publice de interes local din municipiul Tecuci.

01.10.2012 - DISPOZITIA NR. 567 DIN 01.10.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea unor atributii de serviciu pentru dna. Popovici Daniela Cristina , consilier juridic in cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local.

01.10.2012 - DISPOZITIA NR. 566 DIN 01.10.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : incetarea raportului de serviciu al doamnei Gheorghita Florica , referent clasa III, gradul profesional superior, gradatia 5 , clasa de salarizare 30 in cadrul serviciului venituri , executare silita.

26.09.2012 - DISPOZITIA NR. 496 DIN 26.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : interzicerea desfasurarii adunarii publice organizata de dl. Roset Ionel Gioni in zilele de 25,26 si 27 septembrie 2012.

24.09.2012 - DISPOZITIA NR. 492 DIN 24.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind :stabilirea procedurii de verificare a sistemelor de alarmare din municipiul Tecuci .

21.09.2012 - DISPOZITIA NR. 491 DIN 21.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : delimitarea sectiilor de votare din cadrul municipiului Tecuci , pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului din data de 09.12.2012.

21.09.2012 - DISPOZITIA NR. 490 DIN 21.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : suspendarea raportului de serviciu al dnului Marian Nita , consilier cl.I , gradul profesional principal , in cadrul serviciului administrarea domeniului public si privat , pe durata exercitarii mandatului de consilier local al comunei Tepu , jud. Galati.

21.09.2012 - DISPOZITIA NR. 488 DIN 21.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea procedurii de prezentare a functionarilor publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului la conducerea institutiei precum si cu ocazia deplasarii in teren , pentru rezolvarea problemelor de serviciu.

21.09.2012 - DISPOZITIA NR. 487 DIN 21.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea circuitului intern al contractelor de vanzare cumparare avand ca obiect bunuri imobile apartinand domeniului privat al municipiului Tecuci.

19.09.2012 - DISPOZITIA NR. 485 DIN 19.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : numirea doamnei dr. Mircea Daniela Cristina , in functia de manager interimar - persoana fizica- al Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci.

19.09.2012 - DISPOZITIA NR. 484 DIN 19.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : incetarea Contractului de management nr.87680 din 28.07.2011 incheiat intre Consiliul Local Tecuci si Managerul Spitalului Anton Cincu Tecuci , ca urmare a demisiei solicitate de dr. Teodoru Dragos.

18.09.2012 - DISPOZITIA NR. 480 DIN 18.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : reglementarea evidentei si gestionarii contractelor de inchiriere si de concesionare a bunurilor imobile apartinand domeniului public si privat al UAT Tecuci precum si a certificatelor de nomenclatura stradala.

17.09.2012 - DISPOZITIA NR. 477 DIN 17.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : constituirea unei comisii de inventariere a calculatoarelor utilizate de functionarii publici din aparatul de specialitate al primarului , precum si a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar existente, conform evidentei contabile , la compartimentul situatii de urgenta si descarcarea lor pe fiecare functionar public.

17.09.2012 - DISPOZITIA NR. 476 DIN 17.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea procedurii de deplasare in teren a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului , pentru rezolvarea problemelor de serviciu.

14.09.2012 - DISPOZITIA NR. 471 DIN 14.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : inlocuirea responsabilului financiar in cadrul echipei de implementare a proiectului - Reabilitarea , modernizarea si extinderea spatiilor publice urbane : strazi orasenesti , trotuare, scuaruri , zone pietonale , parcari.

14.09.2012 - DISPOZITIA NR. 470 DIN 14.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : preluarea atributiilor de serviciu ale domnului Trifan Dan sef serviciu , gradul II , serviciul monitorizarea serviciilor publice de catre domnul Chitu Daniel Cristi , consilier superior in cadrul aceluiasi serviciu.

12.09.2012 - DISPOZITIA NR. 468 DIN 12.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : constituirea unei comisii pentru verificarea sesizarii depuse de dl. Diaconu Mihai Dorel la Institutia Prefectului jud. Galati.

12.09.2012 - DISPOZITIA NR. 467 DIN 12.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : rechemarea din concediu de odihna a domnului Dumitrascu Viorel , electrician, compartimentul administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Tecuci.

12.09.2012 - DISPOZITIA NR. 466 DIN 12.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : mutarea temporara a domnului Aconutoaie Petrica Lorent , consilier , gradul profesional superior , gradatia 5 , clasa de salarizare 53 , din cadrul Serviciului monitorizarea serviciilor publice , compartimentul de proprietari , pe aceeasi functie publica de executie , in cadrul serviciului buget - contabilitate.

12.09.2012 - DISPOZITIA NR. 462 DIN 12.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : mutarea definitiva a domnului Trifan Dan sef serviciu , gradul II , gradatia 5, clasa de salarizare 70 , Serviciul monitorizarea serviciilor publice , pe aceeasi functie publica de conducere , de sef serviciu investitii , programe, integrare europeana , achizitii publice.

12.09.2012 - DISPOZITIA NR. 460 DIN 12.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : desemnarea viceprimarului municipiului Tecuci , dl. Radovei Danut Petrica pentru a coordona activitatea Serviciului public Local de Politie Locala Tecuci pe perioada de preaviz a d-lui. Popovici Cristian Dragos , director executiv al Politiei Locale.

10.09.2012 - DISPOZITIA NR. 458 DIN 10.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : sesizarea comisiei de disciplina organizata in cadrul UAT Tecuci in vederea cercetarii administrative a dnei Vasiliu Cezarina Constanta - referent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului , pentru absenta nemotivata de la serviciu in perioada 28.08.2012 - 09.09.2012 .

10.09.2012 - DISPOZITIA NR. 457 DIN 10.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : recuperarea sumelor achitate necuvenit pentru concediu medical seria CCMAF nr. 0066112, eliberat de medic de familie Voicu Silvia pentru perioada 27.08.2012-31.08.2012 , d-lui Popovici Cristian Dragos, avand functia de director la Politia Locala Tecuci.

10.09.2012 - DISPOZITIA NR. 456 DIN 10.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : execitarea controlului financiar preventiv la institutiile publice de interes local din municipiul Tecuci

10.09.2012 - DISPOZITIA NR. 455 DIN 10.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea modalitatii de plata a indemnizatiilor aferente concediilor medicale pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului .

07.09.2012 - DISPOZITIA NR. 449 DIN 07.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : aprobarea concediului de odihna solicitat de dra. Carabat Rodica Florela , consilier in cadrul compartimentului relatii publice din aparatul de specialitate al Primarului.

07.09.2012 - DISPOZITIA NR. 450 DIN 07.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : rechemarea din concediu de odihna a doamnei Popovici Nona , Director tehnic in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Tecuci.

05.09.2012 - DISPOZITIA NR. 446 DIN 05.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea procedurii de eliberare , la cerere, a sesizarilor pentru deschiderea procedurii succesorale.

05.09.2012 - DISPOZITIA NR. 445 DIN 05.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : delegarea atributiilor referitoare la derularea Planului anual European de furnizare a ajutoarelor alimentare in beneficiul persoanelor celor mai defavorizate - PEAD 2012.

04.09.2012 - DISPOZITIA NR. 442 DIN 04.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : aprobarea unor masuri pentru acordarea de concedii medicale pentru functionarii publici si personalul contractual din cadru aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci , cat si pentru personalul din cadrul institutiilor subordonate Consiliului local Tecuci.

04.09.2012 - DISPOZITIA NR. 441 DIN 04.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : constituirea comisiei pentru verificarea la domiciliu a functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Tecuci , pe perioada concediului medical.

04.09.2012 - DISPOZITIA NR. 440 DIN 04.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea procedurii de semnare si inregistrare a ordinelor de deplasare pentru persoanele care sunt in tranzit in municipiul Tecuci

03.09.2012 - DISPOZITIA NR. 372 DIN 03.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : rechemarea din concediu de odihna a doamnei Mitrut Narciza , secretarul municipiului Tecuci.

03.09.2012 - DISPOZITIA NR. 303 DIN 03.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : rechemarea din concediu de odihna a doamnei Chitu Constanta Aurora, arhitect sef in cadrul aparatului de specialitate al primarului.

29.08.2012 - DISPOZITIA NR. 283 DIN 29.08.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : constituirea comisiei pentru verificarea la domiciliu a dl.Popovici Cristian - Dragos ,avand functia de director la Politia Locala Tecuci,pe perioada concediului medical.

24.08.2012 - DISPOZITIA NR. 280 DIN 24.08.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea regimului juridic al registrelor utilizate de UAT Tecuci si a persoanelor responsabile cu pastrarea acestora.

24.08.2012 - DISPOZITIA NR. 279 DIN 24.08.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : desemnarea functionarilor care se vor ocupa de aprovizionarea si gestionarea consumabilelor necesare copiatoarelor si imprimantelor care functioneaza in Primaria Tecuci si cu aprovizionarea si gestionarea registrelor si formularelor care sunt folosite de catre serviciile/ birourile /compartimentele din Primaria Municipiului Tecuci.

22.08.2012 - DISPOZITIA NR. 276 DIN 22.08.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : rechemarea din concediu de odihna a doamnei Arhip Rodica , consilier principal in cadrul compartimentului gestiunea resurselor umane si a functiilor publice .

17.08.2012 - DISPOZITIA NR. 270 DIN 17.08.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : constituirea comisiei de receptie a obiectivului - Lucrari de reparatii trotuare str. Gh.Petrascu din Municipiul Tecuci - contract de executie lucrari nr.10046/07.06.2012 .

14.08.2012 - DISPOZITIA NR. 267 DIN 14.08.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : incetarea raportului de serviciu al doamnei Savoiu Daniela, consilier clasa I , gradul profesional superior , in cadrul compartimentului audit intern.

14.08.2012 - DISPOZITIA NR. 266 DIN 14.08.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : incetarea raportului de serviciu al doamnei Vespan Cristina , consilier , clasa I , gradul profesional principal, in cadrul aparatului de specialitate al primarului serviciul buget contabilitate .

13.08.2012 - DISPOZITIA NR. 264 DIN 13.08.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : anularea raportului procedurii de atribuire nr.11286/20.06.2012

03.08.2012 - DISPOZITIA NR. 261 DIN 03.08.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : delegarea catre Viceprimarul municipiului Tecuci a atributiilor in domeniul asistentei sociale .

31.07.2012 - DISPOZITIA NR. 150 DIN 31.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : regimul registrelor deschise la registratura Primariei Tecuci .

31.07.2012 - DISPOZITIA NR. 149 DIN 31.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : regimul stampilelor utilizate de Biblioteca Tecuci,Muzeul mixt Tecuci,Casa de cultura, SPLAS, SPCLEP,Politia locala,SC Ecotec, SC Piete Zone verzi SA .

30.07.2012 - DISPOZITIA NR. 138 DIN 30.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : reorganizarea comisiei de ordonare a vegetatiei la nivelul UAT Tecuci .

24.07.2012 - DISPOZITIA NR. 137 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : constituirea comisiei de inventariere a sigiliilor si stampilelor utilizate de autoritatile administratiei publice locale , serviciile si institutiile publice de interes local .

24.07.2012 - DISPOZITIA NR. 136 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : constituirea unei comisii in vederea inventarierii spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta , apartinand domeniului public si privat al municipiului Tecuci , care fac obiectul contractelor de inchiriere incheiate intre institutiile bugetare si persoane fizice sau juridice .

24.07.2012 - DISPOZITIA NR. 135 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : reorganizarea comisiei pentru probleme de aparare la nivelul UAT Tecuci .

24.07.2012 - DISPOZITIA NR. 134 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : actualizarea Comitetului local pentru situatii de urgenta si centrul operativ cu activitate temporara Tecuci.

24.07.2012 - DISPOZITIA NR. 133 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : reorganizarea comisiei permanente pentru receptionarea cantitativa si calitativa a materialelor, obiectelor de inventar, precum si a mijloacelor fixe apartinand domeniului public si privat al municipiului Tecuci .

24.07.2012 - DISPOZITIA NR. 132 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : desemnarea reprezentantului Primariei municipiului Tecuci in comisia de evaluare a suprafetelor culturilor calamitate la nivelul UAT Tecuci.

24.07.2012 - DISPOZITIA NR. 131 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : imputernicirea unei persoane din compartimentul autoritate tutelara ,in vederea indeplinirii obligatiilor privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura , in conditiile Codului de procedura civila.

24.07.2012 - DISPOZITIA NR. 130 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : desemnarea reprezentantului UAT Tecuci responsabil de pastrarea Registrului unic de control.

24.07.2012 - DISPOZITIA NR. 129 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : desemnarea personalului contractual responsabil de parcul auto al Primariei Tecuci.

24.07.2012 - DISPOZITIA NR. 128 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea atributiilor de responsabil cu arhiva detinuta de Primaria Tecuci.

20.07.2012 - DISPOZITIA NR. 127 DIN 20.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : desemnarea persoanei autorizate sa efectueze operatiuni de actualizare a listelor electorale permanente.

20.07.2012 - DISPOZITIA NR. 126 DIN 20.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru Referendumul National care va avea loc in data de 29.07.2012.

20.07.2012 - DISPOZITIA NR. 125 DIN 20.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : avizarea desfasurarii mitingului electotal din data de 21.07.2012 , organizat de PNL - Organizatia Tecuci.

20.07.2012 - DISPOZITIA NR. 124 DIN 20.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : interzicerea exercitarii activitatii de comercializare a produselor agricole in zona str. Cuza -voda - extindere soseaua Tecuci-Matca.

20.07.2012 - DISPOZITIA NR. 123 DIN 20.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : reorganizarea comisiei de avizare a adunarilor publice organizate pe raza municipiului Tecuci.

17.07.2012 - DISPOZITIA NR. 121 DIN 17.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : masuri pentru realizarea separarii serviciilor de furnizare apa potabila pentru sediile Primariei municipiului Tecuci , Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor si SC Ecotec SRL Tecuci.

16.07.2012 - DISPOZITIA NR. 118 DIN 16.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : delegarea atributiilor de ofiter de stare civila .

16.07.2012 - DISPOZITIA NR. 117 DIN 16.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : masuri pentru actualizarea listelor electorale permanente cuprinzand cetatenii cu drept de vot UAT Tecuci .

10.07.2012 - DISPOZITIA NR. 115 DIN 10.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : reorganizarea comisiei de casare- declasare a bunurilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Tecuci.

10.07.2012 - DISPOZITIA NR. 114 DIN 10.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : completarea instructiunilor privind circuitul documentelor neclasificate , aprobate prin dispozitia nr.3 din 27.06.2012.

10.07.2012 - DISPOZITIA NR. 112 DIN 10.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : desemnarea de catre serviciile publice si institutiile de interes local din municipiul Tecuci a unui angajat care va avea atributii de secretariat.

10.07.2012 - DISPOZITIA NR. 111 DIN 10.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : masuri pentru inventarierea modulelor date in folosinta familiilor afectate de inundatiile din septembrie 2007 si verificarea situatiei acestor familii.

09.07.2012 - DISPOZITIA NR. 69 DIN 28.06.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : delimitarea sectiilor de votare din cadrul municipiului Tecuci , pentru referendumul national din data de 29.07.2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei

06.07.2012 - DISPOZITIA NR. 67 DIN 06.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : anularea raportului procedurii de atribuire nr.9646 din 01.06.2012

02.07.2012 - DISPOZITIA NR. 9 DIN 02.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : masuri privind accesul in sediul Primariei Tecuci , in afara programului de lucru , a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului

02.07.2012 - DISPOZITIA NR. 8 DIN 02.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : incetarea activitatii cantinei din incinta Primariei Tecuci

28.06.2012 - DISPOZITIA NR. 5 DIN 28.06.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : masuri in vederea rezilierii contractului de prestari servicii nr.10547din 15.06.2012 incheiat intre UAT Tecuci si SC PRINTES METAL SRL BIRLAD

28.06.2012 - DISPOZITIA NR. 4 DIN 28.06.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind: stabilirea programului de lucru al functionarilor publici si contractuali din cadrul aparatului de specialitate al primarului , precum si accesul in sediul Primariei Municipiului Tecuci

26.06.2012 - DISPOZITIA NR. 2 DIN 26.06.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI TECUCI -

Privind : Convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara , in data de 29.06.2012 , orele 14.00

 
(c) 2010 Primaria Municipiului Tecuci
Toate drepturile rezervate. Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare.